Vốn đầu tư trong và ngoài nước 4 tháng năm 2014

Theo gso.gov.vn

Vốn đầu tư trong và ngoài nước 4 tháng năm 2014

Vốn đầu tư thực hiện tháng 4 từ nguồn ngân sách nhà nước ước tính đạt 15153 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 3121 tỷ đồng; vốn địa phương 12032 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 49730 tỷ đồng, bằng 27,5% kế hoạch năm và giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2013, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 9947 tỷ đồng, bằng 25,2% kế hoạch năm và giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải 1749 tỷ đồng, bằng 38,6% và giảm 1,9%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 937 tỷ đồng, bằng 27% và tăng 0,4%; Bộ Xây dựng 500 tỷ đồng, bằng 24,5% và giảm 13,2%; Bộ Y tế 189 tỷ đồng, bằng 23,5% và giảm 6,4%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 182 tỷ đồng, bằng 24,7% và giảm 6,9%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 154 tỷ đồng, bằng 24,6% và tăng 0,8%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 122 tỷ đồng, bằng 26,9% và giảm 2,4%; Bộ Công Thương 81 tỷ đồng, bằng 27,3% và tăng 2,7%; Bộ Khoa học và Công nghệ 78 tỷ đồng, bằng 27,6% và giảm 5,5%; Bộ Thông tin và Truyền thông 59 tỷ đồng, bằng 28,5% và giảm 8,9%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 39783 tỷ đồng, bằng 28,2% kế hoạch năm và giảm 1% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 27821 tỷ đồng, bằng 26,9% và giảm 0,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 9609 tỷ đồng, bằng 30,9% và giảm 1,3%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 2353 tỷ đồng, bằng 35,6% và giảm 3,8%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 5694 tỷ đồng, bằng 24,3%  kế hoạch năm và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước; TP. Hồ Chí Minh đạt 3359 tỷ đồng, bằng 19,9% và giảm 7,8%; Bà Rịa - Vũng Tàu 1261 tỷ đồng, bằng 28% và tăng 16,6%; Vĩnh Phúc 1159 tỷ đồng, bằng 32,7% và giảm 5,2%; Nghệ An 1105 tỷ đồng, bằng 46% và tăng 13%; Thanh Hóa 1091 tỷ đồng, bằng 36,3% và tăng 5,8%; Kiên Giang 918 tỷ đồng, bằng 48,5% và giảm 11,2%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/4/2014 thu hút 390 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 3228,2 triệu USD, giảm 5,3% về số dự án và giảm 34,6% về số vốn so với cùng kỳ năm 2013. Đồng thời có 140 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với 1627 triệu USD. Như vậy tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 4855,2 triệu USD, giảm 40,9% so với cùng kỳ năm 2013. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện bốn tháng đầu năm ước tính đạt 4 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong bốn tháng đầu năm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 3609,2 triệu USD, chiếm 74,3% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 392,3 triệu USD, chiếm 8,1%; các ngành còn lại đạt 853,7 triệu USD, chiếm 17,6%.

Cả nước có 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong bốn tháng qua, TP. Hồ Chí Minh có số vốn đăng ký lớn nhất với 701,4 triệu USD, chiếm 21,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Quảng Ninh 353,4 triệu USD, chiếm 10,9%; Hải Dương 253,1 triệu USD, chiếm 7,8%; Bình Dương 227,5 triệu USD, chiếm 7%; Đồng Nai 219,6 triệu USD, chiếm 6,8%; Tây Ninh 183 triệu USD, chiếm 5,7%.

Trong số 36 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 854,6 triệu USD, chiếm 26,5% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Indonesia 352,7 triệu USD, chiếm 10,9%; Singapore 337,3 triệu USD, chiếm 10,4%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 301 triệu USD, chiếm 9,3%; Quần đảo Virgin thuộc Anh 239 triệu USD, chiếm 7,4%; Canada 226 triệu USD, chiếm 7%; Nhật Bản 219,2 triệu USD, chiếm 6,8%...