Vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế?

PV.

(Tài chính) Ngày 02/04/2013, Tổng cục Thuế đã có Văn bản số 1068 /TCT-CS trả lời thắc mắc của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Đối với những vấn đề mà Cục Thuế tỉnh Kon Tum và một số doanh nghiệp quan tâm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1.e điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế GTGT hướng dẫn:

“e) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho Chi cục Thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó”.

Tại điều 9 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 quy định về xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định.

Tại điểm 3 mục I phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các hình thức xử phạt, mức phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định.

Căn cứ hướng dẫn dẫn nêu trên, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phước Thịnh (Công ty) phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế tại tỉnh Kon Tum cho công trình xây dựng nêu trên.

Theo công văn trình bày của Cục Thuế, Công ty có trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Long thực hiện thi công xây dựng nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai tại tỉnh Kon Tum nhưng Công ty đã thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đối với công trình xây dựng nêu trên tại trụ sở chính.

Như vậy, trụ sở chính đã kê khai nộp thuế cho công trình xây dựng đó và nếu cơ quan thuế quản lý Công ty kiểm tra xác định Công ty đã kê khai nộp thuế đầy đủ cho công trình này thì hành vi nêu trên của Công ty không phải là hành vi trốn thuế mà là hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại điều 9 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP và điểm 3 mục I phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC nêu trên.

Tuy nhiên, qua sự việc trên Cục Thuế tỉnh Kon Tum cũng cần chỉ đạo các Phòng, Chi cục rút kinh nghiệm, rà soát các công trình xây dựng trên địa bàn đế kịp thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện, theo sát các nguồn thu phát sinh trên địa bàn.