Xác định điều kiện về tư cách hợp lệ của nhà thầu

PV.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời ý kiến của Công ty TNHH Thương mại Vận tải Thảo Mạnh về những điều kiện về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham dự thầu...

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Công ty TNHH Thương mại Vận tải Thảo Mạnh tham gia mở thầu gói thầu số 3 "chi phí dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến số BN05 Từ Sơn – Đồng Xuyên", do chủ đầu tư là Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh tổ chức ngày 7/4/2017, cùng tham gia mở thầu là Công ty cổ phần Xe khách Bắc Ninh.

Tại thời điểm đóng thầu, tài khoản đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của Công ty cổ phần Xe khách Bắc Ninh đã hết hạn từ ngày 31/3/2017. Nhà thầu đã yêu cầu lập biên bản nhưng tổ chuyên gia không chấp nhận với lý do chỉ làm biên bản về việc mở thầu, nhà thầu có ý kiến thì cần làm đơn, tổ chuyên gia sẽ xem xét trong khi chấm thầu. Do vậy Công ty đã làm đơn kiến nghị ngay trong ngày.

Công ty TNHH Thương mại Vận tải Thảo Mạnh hỏi, Công ty cổ phần Xe khách Bắc Ninh có đủ tư cách hợp lệ để tham gia đấu thầu không? Việc làm đơn kiến nghị của Công ty có đúng trình tự đấu thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu, một trong những điều kiện về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham dự thầu là đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Khoản 1, Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính quy định, bắt đầu từ ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu.

Đối với các vấn đề của Công ty TNHH Thương mại vận tải Thảo Mạnh, trường hợp nhà thầu đã có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng chưa nộp kinh phí duy trì thì vẫn được coi là đáp ứng yêu cầu về tư cách hợp lệ nêu tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu.

Ngoài ra, trường hợp Công ty nhận thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng thì có thể kiến nghị theo quy định tại Mục 1 Chương XII Luật Đấu thầu và Mục 2 Chương XII Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.