Xăng, dầu gốc hóa thạch chịu thuế bảo vệ môi trường

Ngọc Ánh

Bộ Tài chính mới đây đã có công văn hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm dầu của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính dẫn chiếu quy định tại khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Luật Thuế bảo vệ môi trường về đối tượng chịu thuế, theo đó, xăng, dầu, mỡ nhờn bao gồm: Xăng, trừ etanol; Nhiên liệu bay; Dầu diezel; Dầu hỏa; Dầu mazut; Dầu nhờn; Mỡ nhờn… là đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. 

Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường quy định, xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch. Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch, chỉ tính thu thuế bảo vệ môi trường đối với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch.

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ các quy định của pháp luật về thuế bảo vệ môi trường nêu trên thì xăng, dầu, mỡ nhờn có tên nêu tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế bảo vệ môi trường thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường; Hàng hóa không quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế bảo vệ môi trường không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

Việc phân loại hàng hóa nhập khẩu dựa vào mã số HS cần phải căn cứ vào hồ sơ hải quan, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ quy định pháp luật nêu trên hướng dẫn Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.