Xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế Giá trị gia tăng

T.Hằng (HQ Online)

Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan này đang khẩn trương hoàn tất dự thảo qui định về ngưỡng doanh thu chịu thuế GTGT đối với từng nhóm ngành nghề trên phạm vi toàn quốc để lấy ý kiến của các bộ, ngành và cộng đồng DN.

Xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế Giá trị gia tăng
Ngành Thuế nỗ lực cải cách thủ tục, chính sách để hỗ trợ DN.

Theo đó, sẽ quy định các đối tượng trên ngưỡng mới thực hiện chính sách thuế GTGT, dưới ngưỡng không thực hiện thuế GTGT để đơn giản hóa trong quản lý thuế và tiết kiệm chi phí xã hội. Cũng theo lý giải của ngành Thuế, việc đặt ra ngưỡng doanh thu chịu thuế GTGT đối với các đối tượng kinh doanh nhỏ sẽ giúp tập trung quản lý vào các đối tượng nộp thuế lớn nhiều hơn là tập trung vào những đối tượng chỉ đóng góp rất ít cho tổng thu thuế.

Theo Luật Thuế GTGT hiện hành thì vẫn tồn tại 2 phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp. Người nộp thuế phải kê khai chỉ tiêu về tỷ lệ GTGT trên doanh thu, song tỷ lệ này lại do cơ quan Thuế cung cấp cho người nộp thuế và khác nhau theo từng địa bàn vì vậy người nộp thuế không biết tỷ lệ để kê khai.

Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia hiện nay đang nhân rộng, còn phương pháp tính thuế trực tiếp đối với các đối tượng kinh doanh nhỏ phải được bãi bỏ khi có ngưỡng doanh thu chịu thuế GTGT được thiết lập. Điều này sẽ giúp cải thiện tính tuân thủ về thuế bởi hoá đơn chứng từ khi áp dụng phương pháp khấu trừ sẽ được lưu giữ trong mọi trường hợp để có thể kiểm tra đối chiếu về sau.

Đồng thời, khuyến khích nhóm DN nhỏ và vừa phát triển, đóng góp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Theo thống kê, cả nước hiện có gần 500 nghìn DN nhỏ và vừa chiếm tới 98% số lượng DN; đóng góp hơn 40% GDP cả nước. Các DN nhỏ và vừa không chỉ đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của đất nước mà còn giúp tạo ra hơn 1 triệu việc làm mới mỗi năm.

Dự kiến, qui định này, sẽ đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT theo chương trình sửa Luật trình Quốc hội vào năm 2013. Theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế từ nay đến năm 2020, ngành Thuế sẽ xây dựng và thực hiện chính sách huy động từ thuế, phí và lệ phí nhằm thúc đẩy sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa dịch vụ trong nước, khuyến khích xuất khẩu... của Việt Nam.