Xây dựng quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan và các sở, ngành liên quan

CTV

TCTC Online - Mới đây, đồng chí Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành chủ trì cuộc làm việc với Cục Hải quan Hải Phòng về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2010, kế hoạch thu ngân sách năm 2011; thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan và giải quyết một số vướng mắc, kiến nghị. Phó chủ tịch UBND thành phố Đan Đức Hiệp và lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng dự.

Tính đến ngày 12-11, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách bằng 29.914 tỷ đồng (đạt 120% chỉ tiêu được giao năm 2010); dự kiến đến hết năm 2010 là 32.000 tỷ đồng và năm 2011 là 34.500 tỷ đồng. Hiện, cục đang thực hiện 127 thủ tục hành chính (TTHC) trên 4 lĩnh vực: hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, kiểm tra sau thông quan và hải quan điện tử; kiến nghị sửa đổi bổ sung 8 TTHC, hủy bỏ 1 TTHC. Sau khi đơn giản hóa, cắt giảm 27,76% chi phí TTHC. Cục Hải quan Hải Phòng, gặp một số khó khăn trong thu ngân sách của các doanh nghiệp tự giải thể hoặc sáp nhập, thay đổi địa chỉ; công tác xử lý hàng tồn đọng, bán hàng tịch thu. Cục đồng thời đề nghị thành phố quan tâm tới các dự án như: dự án cầu tàu tuần tra và nhà làm việc đội kiểm soát Hải quan tại Hoa Động (Thủy Nguyên); địa điểm xây dựng Trung tâm dữ liệu, kho dữ liệu lưu trữ và chi nhánh Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa. 
Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành lưu ý Cục Hải quan cần có định hướng từng nội dung cải cách hành chính theo 3 tiêu chí: giảm thời gian, thủ tục và chi phí. Đối với xử lý hàng tồn đọng, cần chỉ ra nguyên  nhân tồn đọng, giải pháp trước mắt và lâu dài.  Chủ tịch đề nghị sở, ngành chức năng thành phố phối hợp với Cục Hải quan Hải Phòng giải quyết ngay một số việc: xây dựng quy chế phối hợp giữa Hải quan -  Kho bạc thành phố - Thuế, cùng sở, ngành liên quan; quy chế giữa Hải quan và Sở Kế hoạch- Đầu tư về việc thành lập, giải thể doanh nghiệp (cần kết nối mạng hệ thống thông tin giữa 2 đơn vị); quy định xử lý hàng tồn đọng; vướng mắc trong xử lý đấu giá, thanh lý hàng tồn đọng. Các sở, ngành chức năng kiểm tra lại địa điểm xây dựng cầu tàu trên cơ sở nhu cầu thực tế, có dự báo đến năm 2015 theo hướng tạo điều kiện cho Cục Hải quan. Thành phố đồng ý bố trí địa điểm xây dựng Trung tâm dữ liệu, kho dữ, lưu trữ và chi nhánh Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa gắn với chỉnh trang, phát triển đô thị. Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiếp cận với hải quan điện tử.