Xử lý tài sản của Dự án “Phòng cúm và sẵn sàng ứng phó đại dịch cúm” đã kết thúc

Theo Cục Quản lý Công sản

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 6098/BTC-QLCS về việc xử lý tài sản của Dự án “Phòng cúm và sẵn sàng ứng phó đại dịch cúm” đã kết thúc.

Xử lý tài sản của Dự án “Phòng cúm và sẵn sàng ứng phó đại dịch cúm” đã kết thúc
Danh mục tài sản là máy móc, trang thiết bị của dự án với tổng nguyên giá trên sổ kế toán là 1.975.438.463 đồng, giá trị còn lại là 1.268.205.046 đồng. Nguồn: Internet

Theo đó, Bộ Tài chính Đề nghị Bộ Y tế xem xét, quyết định theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 87/2010/TT-BTC ngày 15/6/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc đối với 11 danh mục tài sản là máy móc, trang thiết bị của dự án với tổng nguyên giá trên sổ kế toán là 1.975.438.463 đồng, giá trị còn lại là 1.268.205.046 đồng (Bộ Y tế đề nghị điều chuyển cho Bệnh viện Trung ương Huế và Ban Quản lý dự án trung ương Dự án thành phần y tế thuộc Dự án Phòng chống cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam, giai đoạn 2011-2014).

Bộ Tài chính thống nhất với đề nghị của Bộ Y tế về việc điều chuyển điều chuyển 01 xe ô tô cứu thương Ford Transit 350L van 2,4l có nguyên giá trên sổ kế toán là 1.193.887.170 đồng, giá trị còn lại là 955.109.736 đồng về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để quản lý, sử dụng.

Theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 87/2010/TT-BTC ngày 15/6/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc thì Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định việc điều chuyển xe ô tô nêu trên.

Đồng thời, Bộ Tài chính quyết định điều chuyển các tài sản là xe máy và máy móc, trang thiết bị của dự án với tổng nguyên giá trên sổ kế toán là 143.299.282.443 đồng, giá trị còn lại là 110.659.158.084 đồng về các địa phương để quản lý, sử dụng gồm: Thái Bình, Hà Nội, Lạng Sơn, Thừa Thiên – Huế, Bình Định, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An.

Riêng đối với 25 xe cứu thương và 8 xe ô tô chuyên dùng Bộ Y tế đề nghị điều chuyển cho Bệnh viện Trung ương Huế và các địa phương, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Y tế có phương án xử lý đối với số xe cứu thương và xe ô tô chuyên dùng của Dự án “Phòng cúm và sẵn sàng ứng phó đại dịch cúm” đảm bảo hiệu quả, đúng chủng loại, số lượng; gửi Bộ Tài chính để phối hợp xử lý theo quy định.