Thông tư số 55/2013/TT-BGTVT:

Xử phạt trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ


(Tài chính) Ngày 26/12, Bộ Giao thông - Vận tải ban hành Thông tư số 55/2013/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ bao gồm (i) Tổng cục Đường bộ Việt Nam; (ii) Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (iii)  Đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; (iv) Đơn vị kinh doanh bến xe khách, bến xe hàng, trạm dừng nghỉ; (v) Các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 55-2013-TT-BGTVT.doc