Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP.Hồ Chí Minh:

Xuất cấp hơn 618 tấn gạo hỗ trợ học sinh Long An và Đắk Nông

Nguyễn Huyền

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực TP. Hồ Chí Minh vừa hoàn thành xuất cấp 618,900 tấn gạo hỗ trợ học sinh 2 tỉnh Long An và Đắk Nông học kỳ II năm học 2023 - 2024 đảm bảo an toàn, đủ về số lượng, chất lượng, đúng đối tượng theo quy định.

Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh vừa hoàn thành xuất cấp 618,900 tấn gạo hỗ trợ học sinh 2 tỉnh Long An và Đắk Nông học kỳ II năm học 2023 - 2024.
Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh vừa hoàn thành xuất cấp 618,900 tấn gạo hỗ trợ học sinh 2 tỉnh Long An và Đắk Nông học kỳ II năm học 2023 - 2024.

Nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ hỗ trợ gạo cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, Cục DTNN khu vực TP.Hồ Chí Minh đã tích cực triển khai nhiệm vụ này đảm bảo giao gạo nhanh chóng đến tay các em học sinh.

Với ý nghĩa quan trọng đó, ngay khi có Quyết định của Tổng cục DTNN, Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh đã khẩn trương liên hệ với UBND tỉnh Long An và tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định phân bổ gạo.

Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giao nhận theo quy định; thực hiện công tác lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho; chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực.

Lãnh đạo Cục cũng đã khẩn trương chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, lập phương án xuất gạo, xây dựng dự toán chi phí xuất tối đa, lựa chọn các nhà thầu vận chuyển, bốc xếp để đảm bảo đúng thời gian và tiến độ giao nhận.

2024 là năm đầu tiên thực hiện Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh phải thực hiện thủ tục đấu thầu qua mạng để lựa chọn đơn vị vận chuyển gạo từ kho DTQG đến địa điểm tiếp nhận là trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố của các tỉnh được hỗ trợ.

Do đó, thời gian bắt đầu vận chuyển gạo phải phụ thuộc kết quả mở thầu vận chuyển, theo đó thời gian lập dự toán, đăng tải kế hoạch, phát hành hồ sơ đến khi mở thầu tối thiểu 9 ngày làm việc.

Trong quá trình xuất gạo DTQG từ ngày 12/4 -17/4/2024, từ khâu xuất kho, phối hợp với đơn vị vận chuyển, với các địa phương đều được đơn vị chủ động phối hợp triển khai. Đồng thời, đơn vị cử cán bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xuất kho; áp tải, giao nhận gạo hỗ trợ học sinh cho các địa phương, đảm bảo gạo hỗ trợ học sinh đủ số lượng, tiêu chuẩn chất lượng, kịp thời phân bổ tới học sinh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra, giám sát xuất gạo hỗ trợ học sinh, đảm bảo quy chế phối hợp giữa Cục và lực lượng An ninh kinh tế trên địa bàn.

Với tinh thần quyết tâm cao, đến hết ngày 17/4/2024, Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất cấp 618,900 tấn gạo từ nguồn DTQG để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024 trên địa bàn 2 tỉnh Long An và Đắk Nông, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và đúng đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định.

Những năm qua, chính sách xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đã khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập và rèn luyện.