Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc:

Xuất cấp hơn 1.656 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh 2 tỉnh

Hà Anh

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Hà Bắc vừa phối hợp với UBND 2 tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang hoàn thành việc xuất cấp, vận chuyển hơn 1.656 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024 của hai địa phương này, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng.

Từ ngày 07/4 - 12/4/2024, Cục DTNN khu vực Hà Bắc đã hoàn thành vận chuyển, giao 1.656,34 tấn gạo đến trung tâm các huyện, thành phố của hai tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn.
Từ ngày 07/4 - 12/4/2024, Cục DTNN khu vực Hà Bắc đã hoàn thành vận chuyển, giao 1.656,34 tấn gạo đến trung tâm các huyện, thành phố của hai tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn.

Triển khai Quyết định số 117/QĐ-TCDT ngày 27/02/2024 của Tổng cục DTNN về xuất gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023-2024, Cục DTNN khu vực Hà Bắc đã chủ động phối hợp liên hệ với UBND 2 tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang để sớm có quyết định phân bổ, tiếp nhận gạo DTQG.

Nhờ đó, đến ngày 21/3/2024, UBND 2 tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang đã có các quyết định phân bổ gạo theo từng huyện, thành phố với tổng số lượng là 1.656,34 tấn, trong đó tỉnh Bắc Giang là 232,5 tấn, tỉnh Lạng Sơn là 1.423,84 tấn.

Căn cứ quyết định phân bổ của 2 địa phương trên, Cục DTNN khu vực Hà Bắc đã phối hợp với đơn vị được giao nhiệm vụ là Sở Giáo dục - Đào tạo của 02 tỉnh để lập kế hoạch, phương án và thời gian cụ thể tiếp nhận gạo tại trung tâm các huyện, thành phố.

Sau khi thống nhất về kế hoạch giao nhận, đơn vị đã giao phòng Kỹ thuật bảo quản phối hợp với các chi cục DTNN xuất hàng tiến hành lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho, chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, kho tàng, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển… để đảm bảo kế hoạch xuất hỗ trợ đúng thời gian, tiến độ.

Trong quá trình xuất kho, đơn vị đã cử các cán bộ kỹ thuật của Cục tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng gạo giao cho các địa phương, đồng thời cử cán bộ áp tải xe hàng đến các điểm giao nhận gạo tại các huyện, thành phố để đảm bảo gạo hỗ trợ cho học sinh đủ về số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

Do làm tốt công tác chuẩn bị, cộng với sự chỉ đạo sát sao của tập thể lãnh đạo Cục, sự phối hợp tích cực của các sở, ban ngành ở địa phương, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các chi cục trực thuộc, nên từ ngày 07/4 - 12/4/2024, Cục DTNN khu vực Hà Bắc đã giao hoàn thành 1.656,34 tấn gạo đến trung tâm các huyện, thành phố của hai tỉnh Bắc Giang (232,5 tấn) và Lạng Sơn (1.423,84 tấn) đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng.

Số gạo trên được các địa phương quản lý cấp phát cho học sinh là người dân tộc thiểu số, có bố, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, có hộ khẩu thường trú tại xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, không hưởng chế độ nội trú, có nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày.