Xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa ước đạt trên 454 triệu USD


Sáng 13/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp giao ban toàn ngành quý III năm 2023. Cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023.

Sáng 13/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp giao ban toàn ngành quý III năm 2023. Cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023.

Từ đầu năm đến nay, tình hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định. Đến nay, ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng trong cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh là 12,6%, giá trị đóng góp vào GRDP khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,48% so với năm 2022.

Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng 2,27%, thủy sản tăng trưởng 4,38%. Toàn tỉnh có 99,7% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 45,08%, số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến nay là 63/92 xã (68,5% số xã), tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 454,46 triệu USD.

Từ nay đến cuối năm, ngành nông nghiệp tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của ngành về phát triển Khánh Hòa đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045; làm tốt vai trò, trách nhiệm của ngành trong việc hướng dẫn, tổ chức sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tập trung làm tốt công tác phòng chống thiên tai, kiểm soát chất lượng nông lâm sản, thủy sản….

Theo Báo Khánh Hòa