Xuất, nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 3/2017 đạt 17.245 triệu USD, cao hơn 945 triệu USD so với số ước tính, trong đó điện thoại và linh kiện cao hơn 392 triệu USD; điện tử, máy tính và linh kiện cao hơn 190 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác cao hơn 79 triệu USD; sắt thép cao hơn 61 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ cao hơn 43 triệu USD; giày dép cao hơn 42 triệu USD; gạo cao hơn 41 triệu USD; thủy sản cao hơn 33 triệu USD; rau quả cao hơn 30 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Tư ước tính đạt 16,70 tỷ USD, giảm 3,2% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 4,60 tỷ USD, giảm 7,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 12,10 tỷ USD, giảm 1,4%.

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch giảm nhiều so với tháng trước: Hàng dệt may giảm 12%; điện tử, máy tính và linh kiện giảm 20,1%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 11,7%; sắt thép giảm 30,9%; hạt tiêu giảm 16%. 

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Tư năm nay tăng 16,4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 9,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 19,1%. Kim ngạch một số mặt hàng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 42,5%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 34,3%; điện thoại và linh kiện tăng 17,4%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 61,3 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 17,3 tỷ USD, tăng 13,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 44,0 tỷ USD, tăng 16,1%.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước: Hàng dệt may đạt 7,5 tỷ USD, tăng 9,1%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 7,3 tỷ USD, tăng 44,3%; giày, dép đạt 4,2 tỷ USD, tăng 9,6%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 4 tỷ USD, tăng 38,8%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,4 tỷ USD, tăng 14,4%; thủy sản đạt 2,1 tỷ USD, tăng 9%; cà phê đạt 1,4 tỷ USD, tăng 21,7% (lượng giảm 8,8%); rau quả đạt 1 tỷ USD, tăng 32,1%; dầu thô đạt 933 triệu USD, tăng 34,9% (lượng giảm 6,1%).

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản giảm so với cùng kỳ năm trước: Gạo đạt 823 triệu USD, giảm 8,1% (lượng giảm 8,8%); hạt tiêu đạt 467 triệu USD, giảm 16% (lượng tăng 11,2%); sắn và sản phẩm của sắn đạt 416 triệu USD, giảm 1,6% (lượng tăng 2%).

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 4 tháng đầu năm, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 11,9 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2016; tiếp đến là EU đạt 11,3 tỷ USD, tăng 8,8%; Trung Quốc đạt 8,6 tỷ USD, tăng 45,1%; ASEAN đạt 6,7 tỷ USD, tăng 26%; Nhật Bản đạt 5,2 tỷ USD, tăng 19,3%; Hàn Quốc đạt 4,4 tỷ USD, tăng 32%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 3/2017 đạt 18.349 triệu USD, cao hơn 949 triệu USD so với số ước tính, trong đó máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác cao hơn 457 triệu USD; điện tử, máy tính và linh kiện cao hơn 287 triệu USD; xăng dầu cao hơn 142 triệu USD; vải cao hơn 96 triệu USD; lúa mỳ cao hơn 69 triệu USD; điện thoại và linh kiện cao hơn 44 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Tư ước tính đạt 17,50 tỷ USD, giảm 4,6% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,00 tỷ USD, giảm 3,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 10,50 tỷ USD, giảm 5,2%.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng giảm so với tháng trước: Điện tử, máy tính và linh kiện giảm 4,6%; điện thoại và linh kiện giảm 8,2%; xăng dầu giảm 29,5%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 17,9%; phân bón giảm 15,2%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu tháng Tư tăng 24,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 18%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 29,9%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 64,1 tỷ USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 25,8 tỷ USD, tăng 24,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 38,3 tỷ USD, tăng 25,3%.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 11,3 tỷ USD, tăng 38,9%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 10,5 tỷ USD, tăng 24,7%; điện thoại và linh kiện đạt 4 tỷ USD, tăng 22,2%; sắt thép đạt 3,3 tỷ USD, tăng 45,4%; chất dẻo đạt 2,4 tỷ USD, tăng 32,2%; xăng dầu đạt 2,1 tỷ USD, tăng 45,1% (lượng giảm 6,4%); kim loại thường khác đạt 1,7 tỷ USD, tăng 19,8%; sản phẩm chất dẻo đạt 1,6 tỷ USD, tăng 19,8%; sản phẩm hóa chất đạt 1,4 tỷ USD, tăng 22,8%; hóa chất đạt 1,3 tỷ USD, tăng 37,6%; thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu đạt 1,2 tỷ USD, tăng 30,9%.

Về thị trường nhập khẩu 4 tháng đầu năm, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 17,6 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2016. Tiếp đến là Hàn Quốc đạt 13,7 tỷ USD, tăng 45,3%; ASEAN đạt 8,9 tỷ USD, tăng 20,4%; Nhật Bản đạt 5,1 tỷ USD, tăng 16,9%; EU đạt 3,8 tỷ USD, tăng 24,3%; Hoa Kỳ đạt 3 tỷ USD, tăng 23,1%.

Cán cân thương mại thực hiện tháng Ba nhập siêu 1,1 tỷ USD. Tháng Tư ước tính nhập siêu 800 triệu USD. Tính chung 4 tháng đầu năm 2017 nhập siêu 2,74 tỷ USD, bằng 4,5% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,49 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 5,75 tỷ USD.