Xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng đầu năm 2018

Theo gso.gov.vn

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 7/2018 đạt 20.320 triệu USD, cao hơn 820 triệu USD so với số ước tính, trong đó điện thoại và linh kiện cao hơn 363 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng cao hơn 203 triệu USD; điện tử, máy tính và linh kiện cao hơn 195 triệu USD; sắt thép cao hơn 111 triệu USD; hàng dệt may thấp hơn 29 triệu USD; xăng dầu thấp hơn 33 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 8/2018 ước tính đạt 20,90 tỷ USD, tăng 2,9% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,05 tỷ USD, tăng 2,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 14,85 tỷ USD, tăng 2,8%.

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong tháng Tám có kim ngạch tăng: Xăng dầu tăng 41,5%; điện thoại và linh kiện tăng 13,9%; hóa chất tăng 13,1%; cao su tăng 8,1%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Tám tăng 5,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 9,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 4%.

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước: Hàng dệt may tăng 9%; điện thoại và linh kiện tăng 6,7%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 2,9%.

Tính chung 8 tháng năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 155,41 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 45,11 tỷ USD, tăng 17,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 110,30 tỷ USD (chiếm 71% tổng kim ngạch xuất khẩu), tăng 13,4%.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trướcĐiện thoại và linh kiện đạt 30,9 tỷ USD, tăng 15,7%; hàng dệt may đạt 19,4 tỷ USD, tăng 14,9%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 18,4 tỷ USD, tăng 14,2%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 10,6 tỷ USD, tăng 26,9%; giày dép đạt 10,5 tỷ USD, tăng 9,6%.

Bên cạnh đó, một số mặt hàng nông sản, thủy sản cũng tăng khá: Thủy sản đạt 5,5 tỷ USD, tăng 6,4%; rau quả đạt 2,7 tỷ USD, tăng 14,8%; hạt điều đạt 2,3 tỷ USD, tăng 2,5% (lượng tăng 8%); gạo đạt 2,2 tỷ USD, tăng 23,6% (lượng tăng 8,2%).

Một số mặt hàng nông sản tuy có lượng xuất khẩu tăng nhưng kim ngạch giảm so với cùng kỳ năm trước do giá xuất khẩu bình quân tiếp tục giảm: Cà phê đạt 2,5 tỷ USD, giảm 3,1% (lượng tăng 14,8%); cao su đạt 1,2 tỷ USD, giảm 12,1% (lượng tăng 7,9%); hạt tiêu đạt 584 triệu USD, giảm 35,2% (lượng tăng 4,7%).

Dầu thô tính chung 8 tháng tiếp tục giảm mạnh về cả lượng và kim ngạch xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước: Kim ngạch xuất khẩu dầu thô đạt 1,5 tỷ USD, giảm 24,6% (lượng giảm 46,6%).

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 8 tháng, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 30,2 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 27,2%; giày dép tăng 12,9%; hàng dệt may tăng 10,4%.

Tiếp đến là EU đạt 27,7 tỷ USD, tăng 10,8%, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 23,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 20,8%; điện thoại và linh kiện tăng 13%. Trung Quốc đạt 23,4 tỷ USD, tăng 25,2%, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 175,7%; dệt may tăng 43,1%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 23,3%. Thị trường ASEAN đạt 16,5 tỷ USD, tăng 16%, trong đó gạo tăng 145,3%; sắt thép tăng 52,7%; hàng dệt may tăng 33,9%.

Nhật Bản đạt 12 tỷ USD, tăng 9,4%, trong đó hàng dệt may tăng 21,9%; giày dép tăng 12,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 4,8%. Hàn Quốc đạt 11,8 tỷ USD, tăng 27,9%, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 52,5%; điện thoại và linh kiện tăng 26,4%; hàng dệt may tăng 17,7%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 7/2018 đạt 20.955 triệu USD, cao hơn 1.155 triệu USD so với số ước tính, trong đó điện thoại và linh kiện cao hơn 504 triệu USD; kim loại thường cao hơn 314 triệu USD; điện tử, máy tính và linh kiện cao hơn 85 triệu USD; tân dược cao hơn 31 triệu USD; phương tiện vận tải khác cao hơn 24 triệu USD; xăng dầu thấp hơn 132 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Tám ước tính đạt 21,0 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 8,0 tỷ USD, tăng 0,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13,0 tỷ USD, tăng 0,3%.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng tăng so với tháng trước: Điện thoại và linh kiện tăng 35,3%; cao su tăng 14,8%; sợi dệt tăng 12,5%; phân bón tăng 11,1%; ô tô tăng 10,3%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 9,3%; xe máy tăng 8,7%; rau quả tăng 7,6%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu tháng 8/2018 tăng 14,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 9,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,2%.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện tăng 28,9%; vải tăng 27,8%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 12,5%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 8,5%.

Tính chung 8 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 152,66 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 61,85 tỷ USD, tăng 11,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 90,81 tỷ USD, tăng 11,4%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu đạt mức cao: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 26,9 tỷ USD, tăng 13,7%; điện thoại và linh kiện đạt 9,3 tỷ USD, tăng 4,3%; vải đạt 8,5 tỷ USD, tăng 16,1%; sắt thép đạt 6,7 tỷ USD, tăng 10,2%; chất dẻo đạt 5,8 tỷ USD, tăng 17,1%; xăng dầu đạt 5,7 tỷ USD, tăng 26,4%; kim loại thường đạt 5,3 tỷ USD, tăng 35,9%; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép đạt 3,8 tỷ USD, tăng 4,6%; hóa chất đạt 3,3 tỷ USD, tăng 26,2%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 8 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 41,4 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn tăng: Vải tăng 19,7%; điện thoại và linh kiện tăng 14,2%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng tăng 6,1%.

Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với kim ngạch nhập khẩu đạt 30,8 tỷ USD, tăng 1,9%, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 17%; vải tăng 12,8%. ASEAN đạt 20,5 tỷ USD, tăng 11,8%, trong đó máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 18,9%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 12,5%; xăng dầu tăng 4%.

Nhật Bản đạt 12,2 tỷ USD, tăng 14,8%, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 34,2%; vải tăng 19%; sắt thép tăng 16%. EU đạt 8,9 tỷ USD, tăng 11,2%, trong đó vải tăng 31,1%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 23,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 13,4%. Hoa Kỳ đạt 8,7 tỷ USD, tăng 39,2%, trong đó thức ăn gia súc tăng 133,4%; bông tăng 25,9%.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng Bảy nhập siêu 635 triệu USD[10]. Tháng Tám ước tính nhập siêu 100 triệu USD. Tính chung 8 tháng cán cân thương mại hàng hóa vẫn duy trì xuất siêu với 2,8 tỷ USD[11], trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 19,5 tỷ USD.