Xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 8/2021 đạt 24,1 tỷ USD

PV.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8/2021 (từ ngày 01/8 đến ngày 15/8/2021) đạt 24,1 tỷ USD, giảm 18,1%, tương ứng giảm 5,31 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 7/2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 8/2021 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến từ đầu năm hết ngày 15/8/2021 đạt 399,27 tỷ USD, tăng 28,6%, tương ứng tăng 88,83 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 275,82 tỷ USD, tăng 32,3%, tương ứng tăng tới 67,31 tỷ USD; trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 123,45 tỷ USD, tăng 21,1% tương ứng tăng 21,52 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2021 đến 15/8/2021 và cùng kỳ năm 2020

Nguồn: Tổng cục Hải quan.
Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Theo tính toán của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 8/2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,36 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 3,88 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8/2021 đạt 11,37 tỷ USD, giảm 24,2%, tương ứng giảm 3,63 tỷ USD về số tuyệt đối so với nửa cuối tháng 7/2021.

Trị giá xuất khẩu nửa đầu tháng 8/2021 giảm so với nửa cuối tháng 7/2021 ở một số nhóm hàng như: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 782 triệu USD, tương ứng giảm 25,1%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 524 triệu USD, tương ứng giảm 24,5%; hàng dệt may giảm 321 triệu USD, tương ứng giảm 21,9%; gỗ & sản phẩm gỗ giảm 266 triệu USD, tương ứng giảm 41,6%...

Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020 như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 7,56 tỷ USD, tương ứng tăng 54,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 3,76 tỷ USD...

Như vậy, tính đến hết ngày 15/8/2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 197,7 tỷ USD, tăng 23,3% tương ứng tăng 37,3 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8/2021 đạt 12,73 tỷ USD, giảm 11,7%, tương ứng giảm 1,68 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 7/2021.

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2021 đến 15/8/2021 và cùng kỳ năm 2020

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan.
Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 8/2021 giảm so với nửa cuối tháng 7/2021 chủ yếu ở một số nhóm hàng như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 217 triệu USD, tương ứng giảm 10,2%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 209 triệu USD, tương ứng giảm 6,3%; ngô giảm 161 triệu USD, tương ứng giảm 81%...

Tuy nhiên, một số nhóm hàng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020 như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 7,69 tỷ USD, tương ứng tăng 35,9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 7,34 tỷ USD, tương ứng tăng 20,6%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 3,63 tỷ USD, tương ứng tăng 45,9%...

Như vậy, tính đến hết 15/8/2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 201,58 tỷ USD, tăng 34,3%, tương ứng tăng 51,53 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.