Xuất nhập khẩu hàng hóa nửa cuối tháng 7 đạt 29,42 tỷ USD

PV.

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 7/2021 (từ ngày 16/7 đến ngày 31/7/2021) đạt 29,42 tỷ USD, tăng 7,4%, tương ứng tăng 2,03 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 7/2021 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 7 tháng tính từ đầu năm 2021 đến nay đạt 375,12 tỷ USD, tăng 30,9%, tương ứng tăng 88,46 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn nửa cuối tháng 7/2021 so với nửa đầu tháng 7/2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 259,02 tỷ USD, tăng 34,7%, tương ứng tăng 66,69 tỷ USD; trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 116,10 tỷ USD, tăng 23,1%, tương ứng tăng 21,77 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.   

Theo tính toán của Tổng cục Hải quan, trong nửa cuối tháng 7/2021, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 589 triệu USD. Tính chung trong 7 tháng/2021, cán cân thương mại thâm hụt 2,41 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa cuối tháng 7/2021 đạt hơn 15 tỷ USD, tăng 17,4%, tương ứng tăng 2,22 tỷ USD về số tuyệt đối so với nửa đầu tháng 7/2021.

Trị giá xuất khẩu nửa cuối tháng 7/2021 biến động tăng so với nửa đầu tháng 7/2021 ở một số nhóm hàng như: Điện thoại các loại & linh kiện tăng 1,51 tỷ USD, tương ứng tăng 94%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 592 triệu USD, tương ứng tăng 38,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 322 triệu USD, tương ứng tăng 25,1%...

Bên cạnh đó, một số nhóm hàng giảm như: giày dép các loại giảm 358 triệu USD, tương ứng giảm 40,8%; hàng dệt may giảm 183 triệu USD, tương ứng giảm 11,1%...

Nhờ đó, trong 7 tháng năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 186,35 tỷ USD, tăng 26,2%, tương ứng tăng 38,68 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa cuối tháng 7/2021 đạt 14,41 tỷ USD, giảm nhẹ 1,3%, tương ứng giảm 196 triệu USD về số tuyệt đối, so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2021.

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn nửa cuối tháng 7/2021 so với nửa đầu tháng 7/2021 

Nguồn: Tổng cục Hải quan
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong nửa cuối tháng 7/2021 giảm so với nửa đầu trước đó chủ yếu ở một số nhóm hàng như: Vải các loại giảm 189 triệu USD, tương ứng giảm 26,5%; sắt thép các loại giảm 132 triệu USD, tương ứng giảm 23,2%; kim loại thường khác giảm 101 triệu USD, tương ứng giảm 24,6%...

Bên cạnh đó, một số nhóm hàng tăng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 358 triệu USD, tương ứng tăng 12,1%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 137 triệu USD, tương ứng tăng 17,6%...

Như vậy, trong 7 tháng tính từ đầu năm 2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 188,76 tỷ USD, tăng 35,8% tương ứng tăng 49,78 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.