Yêu cầu địa phương báo cáo tình hình kinh doanh nước sạch

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Để phục vụ cho công tác quản lý và điều hành, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) vừa có công văn đề nghị một số sở, ngành tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh nước sạch tại địa phương kể từ khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt cách đây 2 năm.

 Yêu cầu địa phương báo cáo tình hình kinh doanh nước sạch
Theo khung giá của Bộ Tài chính, UBND các tỉnh sẽ quyết định mức giá riêng cho tỉnh mình. Nguồn: Internet.

Bộ Tài chính đề nghị các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT hướng dẫn nguyên tắc phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn; và Thông tư số 88/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt.

Trong đó, Bộ Tài chính đề nghị phải nêu rõ tình hình sản xuất kinh doanh nước sạch tại địa phương, cũng như các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trong trường hợp UBND cấp tỉnh phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch thấp hơn phương án giá nước sạch tính đúng, tính đủ theo quy định hiện hành để phù hợp với khả năng chi trả của người dân thì phải báo cáo cụ thể chính sách hoặc cơ chế điều hòa về mức giá giữa những đơn vị cấp nước đô thị và cấp nước nông thôn thuộc một đơn vị cấp nước; hoặc cơ chế, quy trình, thủ tục cấp bù do UBND cấp tỉnh quy định đối với những tỉnh không thể điều hòa được về mức giá giữa những đơn vị cấp nước đô thị và đơn vị cấp nước nông thôn.

Để phục vụ công tác quản lý, điều hành giá, Bộ Tài chính cũng đề nghị UBND tỉnh, thành phố gửi quyết định điều chỉnh giá về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) để theo dõi khi điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn.

Giá nước sinh hoạt trên địa bàn Hà Nội chính thức tăng theo 4 mức sử dụng khác nhau từ ngày 1/10/2013. Để bù lỗ cho giá thành sản xuất nước cao hơn giá bán, trong 2 năm tiếp theo (năm 2014 và 2015), mỗi năm Hà Nội sẽ tăng giá nước một lần.

Ở Hà Nội, hiện mức giá nước sinh hoạt áp dụng cho một hộ gia đình sử dụng 10m3 đầu tiên của tháng là 4.172 đồng/m3; sử dụng trên 10m3 đến 20m3/tháng có mức giá là 4.930 đồng/m3; trên 20m3 đến 30m3 là 6.068 đồng/m3. Với những hộ dân sử dụng trên 30m3/tháng giá nước là 10.619 đồng/m3.

Trong 2 năm tiếp theo (từ 2014 - 2015), mức giá nước sinh hoạt trên địa bàn Hà Nội vẫn tiếp tục tăng. Theo đó, từ ngày 1/10/2014, giá nước sinh hoạt đối với mức 10m3 đầu tiên là 5.020 đồng/m3; trên 10m3 đến 20m3 là 5.930 đồng/m3; trên 20m3 đến 30m3 là 7.313 đồng/m3. Với những hộ dân sử dụng trên 30m3/tháng giá nước là 13.377 đồng/m3.

Từ 1/10/2015, giá nước sinh hoạt cũng tăng cao. Mức 10m3 đầu tiên có giá bán là 5.973 đồng/m3; trên 10m3 đến 20m3 là 7.052 đồng/m3; trên 20m3 đến 30m3 là 8.669 đồng/m3. Đỉnh của đợt tăng giá nước này là những hộ dân sử dụng trên 30 m3/tháng là 15.929 đồng/m3. Giá bán nước trên chưa có thuế Giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Trước đó, từ ngày 1/1/2013, giá nước sạch trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh cũng được điều chỉnh tăng thêm từ 400 đến 1.700 đồng/m3 (tùy theo đối tượng sử dụng) và mức tăng này chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng.

Khung giá nước sạch sinh hoạt

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính)                 

Loại

Giá tối thiểu

(đồng/m3)

Giá tối đa

(đồng/m3)

Đô thị đặc biệt, đô thị loại 1

3.500

18.000

Đô thị loại 2, loại 3, loại 4, loại 5

3.000

15.000

Nước sạch khu vực nông thôn

2.000

11.000


Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng.