02 trường hợp được xuất khẩu khẩu trang y tế trong dịch Covid-19

PV.

Theo Công văn số 1431/TCHQ-GSQL ngày 9/3/2020 của Tổng cục Hải quan về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, có 02 trường hợp doanh nghiệp được xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19.

02 trường hợp doanh nghiệp được xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19. Nguồn: internet
02 trường hợp doanh nghiệp được xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19. Nguồn: internet

Công văn số 1431/TCHQ-GSQL nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng hải quan chỉ giải quyết thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế trong 02 trường hợp sau:

Một là, doanh nghiệp được Bộ Y tế cấp phép xuất khẩu với mục đích viện trợ nhân đạo, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện.

Hai là, doanh nghiệp chế xuất có giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp và doanh nghiệp thực hiện hoạt động gia công cho nước ngoài nếu hợp đồng gia công ký trước ngày 01/3/2020 được thực hiện việc xuất khẩu khẩu trang y tế. Hợp đồng gia công phải được thông báo với cơ quan hải quan trước ngày 01/3/2020.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan cửa khẩu, lực lượng kiểm soát hải quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý đối với hành vi xuất lậu hoặc vận chuyển trái phép khẩu trang y tế qua biên giới.

Đồng thời, theo dõi tình hình xuất khẩu các mặt hàng là trang thiết bị, đồ bảo hộ, quần áo, găng tay dung trong y tế, nếu số lượng hàng hóa xuất khẩu tăng đột biến thì tổng hợp số liệu, báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền có biện pháp quản lý phù hợp.