03 nhiệm vụ, giải pháp trong công tác thu, khai thác và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Nội dung: Trường Văn - Thiết kế: Xuân Trường

Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác về công tác thu, khai thác và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 3532/KH-BHXH về triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác thu và khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT phù hợp với cấp độ dịch bệnh và các hoạt động quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

03 nhiệm vụ, giải pháp trong công tác thu, khai thác và phát triển người tham gia BHXH, BHYT
03 nhiệm vụ, giải pháp trong công tác thu, khai thác và phát triển người tham gia BHXH, BHYT  - Ảnh 1