Thực hiện và khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do

Thực hiện và khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do

Việc thực thi các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp trên nhiều lĩnh vực theo hướng tích cực, góp phần tranh thủ các nguồn lực cho phát triển bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân và giữ vững an ninh, quốc phòng, hợp tác biên giới tiếp tục củng cố và phát triển.
Đảm bảo vừa quản lý tốt vừa tuyên truyền hiệu quả phòng, chống khai thác IUU

Đảm bảo vừa quản lý tốt vừa tuyên truyền hiệu quả phòng, chống khai thác IUU

Nỗ lực trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Cà Mau được xem là địa phương đi đầu trong quản lý tàu cá bằng hệ thống giám sát hành trình. Qua đó, giảm thiểu tình trạng tàu cá tỉnh đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài so với cùng kỳ các năm trước.
Chế biến tiên phong, khai thác gặp khó

Chế biến tiên phong, khai thác gặp khó

Đó là nhận xét của Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và các đại biểu về mức độ ứng dụng cơ giới hóa trong lĩnh vực chế biến và khai thác thủy sản tại hội thảo “Cơ giới hóa trong sản xuất nuôi trồng và khai thác thủy sản” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức vừa qua.
Tổng sản lượng thủy sản đạt hơn 41.840 tấn

Tổng sản lượng thủy sản đạt hơn 41.840 tấn

Tổng sản lượng thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa đạt hơn 41.840 tấn, tăng 1,13% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác đạt hơn 36.847 tấn, giảm 0,25%; sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt hơn 4.992 tấn, tăng 2,64%.
Đề xuất sửa đổi quy định nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường với than khai thác

Đề xuất sửa đổi quy định nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường với than khai thác

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Tại dự thảo này, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung việc nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa để phù hợp với tình hình thực tế.
Cà Mau khai thác lợi thế để thu hút đầu tư

Cà Mau khai thác lợi thế để thu hút đầu tư

Tập trung nguồn lực để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển các thành phần kinh tế, khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh... Ðây là những quan điểm, định hướng quan trọng của tỉnh Cà Mau tầm nhìn đến năm 2030.