1.510 đại biểu tham dự Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam

PV.

Được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư, sáng ngày 18/1, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức cắt băng khai trương Trung tâm báo chí và họp báo thông tin về Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội lần này sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng.
Đại hội lần này sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng.

Đến dự Lễ cắt băng và chủ trì Phiên họp báo Đại hội XII của Đảng có các đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Hoàng Bình Quân – Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Đồng chí Thuận Hữu – Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Đồng chí Mai Văn Chính – Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam…

Thực hiện Điều lệ Đảng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 13 (khóa XI) đã quyết định tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 20/1/2016 đến ngày 28/1/2016, tại Hà Nội.

Tham dự Đại hội XII, có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên; trong đó: đại biểu đương nhiên là197 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết, chiếm tỷ lệ 13,05%; đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.300, chiếm tỷ lệ 86,09%; đại biểu chỉ định là 13, chiếm tỷ lệ 0,86%. Đại biểu có trình độ đại học trở lên là 99,9%.

Phát biểu tại Phiên họp báo, đồng chí Đinh Thế Huynh – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Đây là Đại hội thường kỳ, 5 năm tổ chức một lần. Đại hội đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới đất nước, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới.

Chủ đề của Đại hội XII là: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Đại hội lần này sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 – 2020; Báo cáo kiểm điềm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI…

Đồng chí Thuận Hữu – Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã Báo cáo khái quát nội dung chính văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Trung tâm báo chí đã nhận được đăng ký đưa tin của 600 phóng viên, kỹ thuật viên của các cơ quan báo chí trong nước và nhận được yêu cầu của hơn 20 cơ quan báo chí nước ngoài, trong đó có nhiều cơ quan lớn đưa tin về Đại hội XII.

“Các nhà báo được cung cấp hình ảnh sạch, tín hiệu âm thanh sạch mà không phải trả tiền và được phục vụ bất cứ lúc nào” – đồng chí Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh.