10 sự kiện và hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2022

PV

Văn phòng Quốc hội vừa phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thông tấn báo chí bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu của Quốc hội năm 2022. Tạp chí Tài chính trân trọng giới thiệu đến độc giả 10 sự kiện này.

1. Tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và nhiều vấn đề quan trọng quốc gia

Việc triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV được coi là quyết định lịch sử của Quốc hội Việt Nam trong 76 năm qua, khẳng định bản lĩnh, quyết tâm chính trị của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, khẳng định Quốc hội luôn nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt vì lợi ích Nhân dân. Kỳ họp bất thường đầu tiên của Quốc hội thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong hỗ trợ, cải cách, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và tín nhiệm của quốc gia

2. Hoàn thiện khung khổ pháp lý để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội theo hướng phát huy dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiệu quả. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị nhiều cải tiến để vận hành hoạt động của Quốc hội

Nghị quyết số 71/2022/QH15 ban hành Nội quy kỳ họp về công tác chuẩn bị, tiến hành kỳ họp, các quy định tăng cường thực hành dân chủ, bảo đảm pháp quyền, chuyên nghiệp và tinh thần chủ động của Quốc hội; phân định rõ thẩm quyền, đề cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia kỳ họp Quốc hội.

Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sửa đổi) góp phần tiếp tục hoàn thiện quy định về quy trình, thủ tục thực hiện thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

3. Công tác dân nguyện trở thành chương trình nghị sự hàng tháng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày càng đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri, Nhân dân

Trên cơ sở báo cáo và thảo luận, xem xét báo cáo công tác dân nguyện, UBTVQH đã thường xuyên nắm tình hình, giám sát và chỉ đạo, kiến nghị giải quyết kịp thời những vấn đề nóng, có tính thời sự và các vụ việc cụ thể; qua đó, nhiều kiến nghị của cử tri và Nhân dân, một số vụ việc phức tạp, kéo dài đã được các cơ quan giải quyết dứt điểm, tạo sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động của các cấp, các ngành, bước đầu đáp ứng được mong mỏi, nguyện vọng của cử trị và Nhân dân.

4. Khởi dựng các diễn đàn thường niên về Kinh tế- Xã hội và Văn hóa

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan hữu quan xây dựng, củng cố cơ sở khoa học để triển khai nhiệm vụ trung tâm về phát triển kinh tế- xã hội, phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần theo yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Theo đó, Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022 "Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững" và Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hoá” đã thu hút sự quan tâm của hệ thống chính trị, giới chuyên gia, cử tri và Nhân dân cá nước.

5. Lần đầu tiên ban hành Bộ nhận diện Quốc hội Việt Nam và Bộ nhận diện Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Việc xây dựng Bộ Nhận diện Quốc hội Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sự hiện diện của Quốc hội với cử tri và Nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh, vai trò của Quốc hội trong hệ thống chính trị và hợp tác Nghị viện các nước trên thế giới.

6. Hoạt động ngoại giao nghị viện sôi nổi, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; lần đầu tiên thiết lập cơ chế hợp tác Quốc hội ba nước Campuchia- Lào - Việt Nam, song hành với quan hệ trên kênh Đảng và Chính phủ

Năm 2022, ngoại giao nghị viện song phương và đa phương của Quốc hội đã diễn ra trực tiếp, sôi nổi với các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Trọng tâm và nổi bật trong hoạt động đối ngoại song phương là các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức 7 nước, gồm các nước láng giềng, các đối tác quan trọng ở trong khu vực và trên thế giới, tham dự Đại hội đồng AIPA43.

7. Thông qua chủ trương đầu tư 06 dự án giao thông quan trọng quốc gia với tổng mức đầu tư gần 360.000 tỷ đồng

Các dự án giao thông quan trọng quốc gia gồm: Dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, dự án đường cao tốc Khánh Hòa- Buôn Ma Thuật, dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, dự án đường vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh.

8. Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) chính thức được xem xét, thảo luận trong chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết lấy ý kiến Nhân dân về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động vào cuộc từ sớm, từ xa trong quản triệt các chủ trương của Đảng về đổi mới chính sách đất đai, kế thừa các quy định đã được thực tiễn kiểm nghiệm là đúng dẫn để tiếp thu, xây dựng dự thảo, trình Quốc hội thảo luận lần đầu tiên tại Kỳ họp thứ 4.

Nhằm phát huy dân chủ, khai thác tối đa trí tuệ của cử tri, Nhân dân cả nước đối với hoàn thiện dự thảo Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Phiên họp thứ 18. Việc lấy ý kiến sẽ được tiến hành từ ngày 03/01 đến hết ngày 15/03/2023.

9. Đổi mới hoạt động giám sát ngày càng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri, Nhân dân

Năm 2022, thể chế giám sát của Quốc hội không ngừng được hoàn thiện. cách thức tổ chức thực hiện ngày càng được cải tiến, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân.

Việc tổ chức giám sát được thực hiện bài bản, có sự tham gia của các Tổ giám sát nhằm thu thập thông tin trước khi Trưởng đoàn giám sát triển khai nhiệm vụ, giúp củng cố số liệu, thực trạng nội dung giám sát.

10. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tăng cường vai trò hướng dẫn và giám sát hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp

Thực hiện các quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại 03 miền Bắc- Trung- Nam trên cơ sở quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, tập trung đánh giá những thuận lợi, ưu điểm, kết quả nổi bật, những kinh nghiệm quý trong các lĩnh vực hoạt động của HĐND; phát huy hiệu quả, hiệu lực hoạt động của Hội đồng nhân dân và góp phần tăng cường sự chỉ đạo, trách nhiệm dẫn, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như sự gắn kết giữa các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Hội đồng nhân dân các cấp.