Kỳ họp bất thường thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Kỳ họp bất thường thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Kỳ họp bất thường của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn. Bất thường so với quy định, nhưng là bình thường để đáp ứng nhu cầu cuộc sống" đặc biệt khi Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân.
Quốc hội quyết nghị tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch

Quốc hội quyết nghị tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng ngày 9/1, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Quốc hội phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ

Quốc hội phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ

Trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp bất thường thứ 2, với 481/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Sáng ngày 05/01/2023, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV chính thức khai mạc. Quốc hội sẽ làm việc trong 4 ngày xem xét, quyết định các nội dung hết sức quan trọng.