10 thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới

Theo Linh Lam/Forbes/ndh.vn

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020. Toyota là thương hiệu có giá trị nhất lĩnh vực ôtô.

10 thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới - Ảnh 1

1. Toyota

Xếp hạng trong Top 100: 11

Giá trị thương hiệu năm 2020: 41,5 tỷ USD 

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2019: -7%

Quốc gia: Nhật Bản (Ảnh: Bloomberg)

10 thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới - Ảnh 2

2. Mercedes-Benz

Xếp hạng trong Top 100: 23

Giá trị thương hiệu năm 2020: 28,5 tỷ USD 

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2019: -14%

Quốc gia: Đức (Ảnh: Bloomberg)

10 thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới - Ảnh 3

3. BMW 

Xếp hạng trong Top 100: 27

Giá trị thương hiệu năm 2020: 25,9 tỷ USD 

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2019: -13%

Quốc gia: Đức (Ảnh: Bloomberg)

10 thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới - Ảnh 4

4. Honda

Xếp hạng trong Top 100: 29

Giá trị thương hiệu năm 2020: 24,5 tỷ USD 

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2019: -5%

Quốc gia: Nhật Bản (Ảnh: Bloomberg)

10 thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới - Ảnh 5

5. Audi

Xếp hạng trong Top 100: 44

Giá trị thương hiệu năm 2020: 13,8 tỷ USD 

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2019: -3%

Quốc gia: Đức (Ảnh: Bloomberg)

10 thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới - Ảnh 6

6. Porsche

Xếp hạng trong Top 100: 57

Giá trị thương hiệu năm 2020: 12,1 tỷ USD 

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2019: 10%

Quốc gia: Đức (Ảnh: Bloomberg)

10 thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới - Ảnh 7

7. Chevrolet

Xếp hạng trong Top 100: 66

Giá trị thương hiệu năm 2020: 11,3 tỷ USD 

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2019: 5%

Quốc gia: Mỹ (Ảnh: Bloomberg)

10 thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới - Ảnh 8

8. Ford

Xếp hạng trong Top 100: 68

Giá trị thương hiệu năm 2020: 11,2 tỷ USD 

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2019: -14%

Quốc gia: Mỹ (Ảnh: Ford)

10 thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới - Ảnh 9

9. Lexus

Xếp hạng trong Top 100: 77

Giá trị thương hiệu năm 2020: 10,3 tỷ USD 

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2019: 8%

Quốc gia: Nhật Bản (Ảnh: Bloomberg)

10 thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới - Ảnh 10

10. Hyundai

Xếp hạng trong Top 100: 81

Giá trị thương hiệu năm 2020: 9,5 tỷ USD 

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2019: 17%

Quốc gia: Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)