136 tỷ đồng Jackpot không người lĩnh được Vietlott nộp vào ngân sách địa phương


Theo Báo cáo tài chính năm 2018 của Vietlott công bố mới đây, đã có 136,5 tỷ đồng giải Jackpot không có người lĩnh đã được Vietlott phân bổ và nộp vào ngân sách các địa phương đang kinh doanh theo đúng quy định tại Nghị định số 122/2017/CP-NĐ ngày 13/11/2017 của Chính phủ quy định đối với các giải thưởng tích lũy xổ số tự chọn (gọi là Jackpot).

Vietlott công bố mức lợi nhuận trước thuế đạt hơn 338 tỷ đồng.
Vietlott công bố mức lợi nhuận trước thuế đạt hơn 338 tỷ đồng.

136 tỷ đồng Jackpot không người lĩnh được nộp ngân sách địa phương

Theo Báo cáo tài chính năm 2018, Vietlott mở rộng kinh doanh, nâng tổng số thị trường phát hành xổ số tự chọn lên 48 tỉnh/thành phố, doanh thu bán vé có thuế đạt gần 3.800 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý trong báo cáo là Vietlott công bố mức lợi nhuận trước thuế đạt hơn 338 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này bao gồm 199 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và 139 tỷ đồng từ thu nhập khác.

Thu nhập khác chủ yếu đến từ 4 giải Jackpot vô chủ (105,5 tỷ đồng giải Jackpot Mega 6/45 kỳ quay 226; 10,5 tỷ đồng giải Jackpot 2 Power 6/55 kỳ quay 79; 4,1 tỷ đồng giải Jackpot 2 Power 6/55 kỳ quay 136; 16,3 tỷ đồng giải Jackpot Mega 6/45 kỳ quay 309).

Vietlott trích 20% tổng lợi nhuận để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tức hơn 66 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp (theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP), Vietlott tiếp tục phân bổ lợi nhuận còn lại này cho ngân sách địa phương theo tỷ lệ doanh thu thực tế phát sinh trên địa bàn.

Điều đó có nghĩa giá trị giải Jackpot không có người nhận thưởng sẽ được nộp ngân sách 48 tỉnh, thành phố Vietlott triển khai kinh doanh để đầu tư cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, CTMTQG nông thôn mới, công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và các công trình phúc lợi xã hội khác theo quy định tại Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính.

Năm 2018, đã có 136 tỷ đồng Jackpot không người lĩnh nộp ngân sách 48 tỉnh, thành phố để đầu tư vào lĩnh vực y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội

Theo số liệu Tổng cục Thuế công bố tại sự kiện Top 1000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất năm 2017, Vietlott xếp thứ 308 với số tiền đã nộp ngân sách các địa phương là 1.087 tỷ đồng. Đây là con số ấn tượng mà Vietlott đã tạo ra cho xã hội và đóng góp ngân sách địa phương khi Vietlott mới chỉ có 2 năm chính thức triển khai kinh doanh.

Chính phủ quy định cách xử lý Jackpot không người lĩnh

Cụ thể, khoản 2, Điều 4, Chương II của Nghị định số 122/2017/CP-NĐ do Chính phủ ban hành ngày 13/11/2017 quy định đối với các giải thưởng tích lũy xổ số tự chọn (gọi là Jackpot), nếu hết thời hạn lĩnh thưởng mà người trúng thưởng không đến lĩnh thưởng thì doanh nghiệp kinh doanh xổ số điện toán được phép hạch toán vào thu nhập khác của doanh nghiệp.  

Cũng theo Nghị định này, Điều 6 quy định rằng, sau khi xác định doanh thu bán vé, Vietlott có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước gồm các khoản thuế giá trị gia tăng (thuế suất 10%), thuế tiêu thụ đặc biệt (thuế suất 15%), thuế thu nhập cá nhân từ người trúng thưởng (thuế suất 10% phần vượt 10 triệu đồng).

Sau khi trừ chi phí kinh doanh, lợi nhuận thuần cộng với thu nhập khác sẽ được Vietlott nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế suất 20%) và được phân bổ về ngân sách địa phương.

Sau trích lập các quỹ theo quy định (Nghị định số 91/2015/NĐ-CP), Vietlott có nghĩa vụ phân bổ toàn bộ lợi nhuận còn lại cho ngân sách địa phương. Việc phân bổ các khoản thuế và toàn bộ lợi nhuận còn lại được Vietlott thực hiện theo tỷ lệ doanh thu thực tế phát sinh trên địa bàn.

Chặng đường phát triển của Vietlott

- Năm 2016: triển khai 2.250 thiết bị đầu cuối, đóng góp ngân sách địa phương hơn 447 tỷ đồng

- Năm 2017: triển khai 3.090 thiết bị đầu cuối (tăng 37% so với 2016), đóng góp ngân sách địa phương hơn 1.087 tỷ đồng

- Năm 2018: triển khai 4.360 thiết bị đầu cuối (tăng 41% so với 2017), đóng góp ngân sách địa phương hơn 1.178 tỷ đồng

- Trong các tháng đầu năm 2019, Vietlott đã bổ sung thêm vào thị trườnggần 500 thiết bị đầu cuối, đóng góp ngân sách địa phương hơn 251 tỷ đồng