2 tháng đầu năm, thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 50 nghìn tỷ đồng

Hà Anh

2 tháng đầu năm 2019, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) các cấp đã thực hiện thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 50 nghìn tỷ đồng.

Tháng 2/2019 đã có 110 triệu người tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp.
Tháng 2/2019 đã có 110 triệu người tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp.

Theo BHXH Việt Nam, một số địa phương có tỷ lệ nợ so với số phải thu thấp hơn so với bình quân toàn quốc (7,2%) gồm: Đồng Tháp (1,8%), Trà Vinh (2,1%), Bến Tre (2,2%), Hà Giang (2,7%), Điện Biên (2,8%), Lạng Sơn (2,8%)…

Số người tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp trong tháng 2/2019 ước đạt trên 110 triệu người. Trong đó, hơn 14,7 triệu người tham gia BHXH bắt buộc (tăng 200 nghìn người so với tháng 1/2019); gần 300 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện (tăng 15 nghìn người so với tháng 1/2019).

Về số hộ gia đình tham gia BHYT, BHXH Việt Nam cho biết, từ ngày 1/1-20/2/2019, số thành viên hộ gia đình tham gia BHYT trên cả nước là 90.859 nhân khẩu, trong đó nhân khẩu tăng là 73.121 người, nhân khẩu giảm là 17.738 người.

Cùng với việc chú trọng vào công tác thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, thời gian tới, BHXH các tỉnh, thành phố tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Để hoàn thành được chỉ tiêu này, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu yêu cầu, BHXH các tỉnh, thành phố cần tập trung phối hợp khai thác triệt để dữ liệu từ cơ quan Thuế nhằm phát triển số người tham gia BHXH bắt buộc.