27 năm BHXH Việt Nam thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Theo baohiemxahoi.gov.vn

Trải qua 27 năm xây dựng và phát triển, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự cố gắng nỗ lực của tập thể công chức, viên chức toàn Ngành qua nhiều thế hệ, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể, từng bước khẳng định chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

27 năm BHXH Việt Nam thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Ảnh 1