30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX 2016

PV.

Tại Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX 2016.

Tính đến ngày 31/10/2016, HNX có 377 doanh nghiệp niêm yết và 355 doanh nghiệp đăng ký giao dịch với tổng giá trị niêm yết và đăng kí giao dịch đạt gần 200 nghìn tỷ đồng và tổng giá trị vốn hóa trên cả 2 thị trường đạt 276.596 tỷ đồng. 

Năm 2016, HNX đã chọn ra 30 doanh nghiệp minh bạch nhất trên HNX nhằm tôn vinh những doanh nghiệp này trong việc minh bạch thông tin, góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán:

30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX 2016

30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX 2016 - Ảnh 1

Nguồn: hnx.vn