Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2016:

Tôn vinh những doanh nghiệp tiến bộ nhất trong công bố thông tin

PV.

Ngày 11/11/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2016.

Hội nghị đã vinh danh 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất trong công bố thông tin. Nguồn: hnx.vn
Hội nghị đã vinh danh 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất trong công bố thông tin. Nguồn: hnx.vn

Hội nghị còn có sự tham dự của 300 đại biểu đến từ các doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đại diện lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các chuyên gia từ các tổ chức nghiên cứu kinh tế, các công ty kiểm toán, và các đơn vị báo chí truyền thông.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2020) trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011-2020). 

UBCKNN xác định mục tiêu trọng tâm là duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của thị trường chứng khoán, tiếp tục đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn và dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế, góp phần ổn định và phát triển kinh tế vĩ mô.

Phó Chủ tịch đánh giá cao Hội nghị doanh nghiệp thường niên của HNX, xem đây là một kênh trao đổi thông tin hiệu quả giữa các doanh nghiệp với cơ quan quản lý, vận hành thị trường, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa các doanh nghiệp, HNX và UBCKNN. 

Phó Chủ tịch cũng biểu dương các doanh nghiệp được vinh danh doanh nghiệp minh bạch nhất và các doanh nghiệp niêm yết, đăng kí giao dịch trên HNX đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của TTCK Việt Nam.

Tổng kết hoạt động niêm yết và đăng ký giao dịch năm 2015 & năm 2016, đại diện lãnh đạo HNX, Phó TGĐ Nguyễn Vũ Quang Trung đã cho biết với mục tiêu Môi trường thân thiện, Doanh nghiệp chất lượng, Nhà đầu tư hiểu biết, HNX đã tích cực phối hợp các cơ quan quản lý hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đẩy mạnh các giải pháp phát triển TTCK, đa dạng hóa sản phẩm giao dịch, nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng cường tính minh bạch trên thị trường, hoàn thiện hệ thống phân bảng, hệ thống chỉ số.

Trong các năm qua, HNX cho ra mắt một số ấn phẩm về quản trị công ty với tựa đề: So sánh tóm tắt chuẩn mực báo cáo tài chính (BCTC) quốc tế (IFRS) và Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Sổ tay hướng dẫn một số vấn đề cần lưu ý về Đại hội đồng cổ đông, Sổ tay hướng dẫn quản trị công ty, công bố thông tin . 

Đặc biệt năm nay, thực hiện cam kết với SSE (Sáng kiến Sở Giao dịch Chứng khoán phát triển bền vững - Liên Hợp quốc), HNX đã phát hành tài liệu “Hướng dẫn công bố thông tin ESG” nhằm nâng cao chất lượng công bố thông tin liên quan đến phát triển bền vững của doanh nghiệp nói riêng và chất lượng quản trị công ty nói chung, đồng thời đáp ứng quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC về yêu cầu công bố thông tin báo cáo phát triển bền vững.

Hội nghị cũng dành thời gian khảo sát việc thực hiện quản trị công ty của các doanh nghiệp. Dưới sự chủ trì của chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành, các chuyên gia và đại biểu đã tham gia thảo luận, bình luận các vấn đề được lấy ý kiến ngay tại Hội nghị, bao gồm: Hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả kinh doanh của DN và những đòi hỏi thực tế trong công tác quản lý trên TTCK. Đây là phần thảo luận sôi nổi và thu hút được sự quan tâm rất lớn từ các DN và cơ quan quản lý.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HNX Nguyễn Thành Long đánh giá những vấn đề được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị lần này sẽ giúp HNX, cơ quan quản lý đưa ra các phương án đề xuất hợp lý để từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng tại hệ thống văn bản pháp lý hiện hành, hướng tới mục tiêu chung xây dựng một thị trường chứng khoán minh bạch và phát triển bền vững.

Tổng kết chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch 2016, Hội nghị đã vinh danh 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất trong công bố thông tin và 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX trong chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch 2016.

Hội nghị doanh nghiệp thường niên là chương trình thường niên của HNX nhằm tổng kết hoạt động niêm yết/đăng ký giao dịch trong năm 2015 – 2016 và bàn thảo kế hoạch hoạt động năm 2017. Tại Hội nghị, HNX còn công bố kết quả Chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch (CBTT&MB) của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX năm 2015-2016 và vinh danh các doanh nghiệp minh bạch nhất.