4 điểm nhấn kinh tế - tài chính Việt Nam tuần từ 12-17/9/2016

PV.

8 tháng đầu năm 2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 223,55 tỷ USD, tổng số tiền thuế đã thu được của Hà Nội đạt 8.481 tỷ đồng, tổng giá trị 50 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam năm 2016 đạt 7,26 tỷ USD... là những điểm nhấn tài chính - kinh tế Việt Nam tuần từ 12-17/9/2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

8 tháng đầu năm 2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 223,55 tỷ USD

Trong 8 tháng đầu năm 2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt hơn 223,55 tỷ USD, tăng 3,3% (hơn 7,13 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt hơn 143,94 tỷ USD, tăng 4,9% (6,75 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 64,4% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Tổng số tiền thuế đã thu được của Hà Nội đạt 8.481 tỷ đồng

Trong 8 tháng đầu năm 2016, tổng số tiền thuế đã thu được của Hà Nội đạt 8.481 tỷ đồng nhờ các biện pháp triển khai quyết liệt về thu hồi nợ đọng. Trong đó Cục thuế TP. Hà Nội đã công khai 8 đợt danh sách doanh nghiệp nợ thuế với 1.084 doanh nghiệp và dự án nợ tiền thuế, phí, tiền sử dụng đất với số nợ thuế tương ứng là hơn 2.054 tỷ đồng. Kết quả sau công khai, đã có 500/1.084 doanh nghiệp nộp hơn 349 tỷ đồng tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước. 

Tổng giá trị thương hiệu của 50 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam năm 2016 đạt 7,26 tỷ USD

Tổng giá trị thương hiệu của nhóm 50 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam năm 2016 đạt 7,26 tỷ USD, cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đã dần bắt kịp với xu thế toàn cầu về đầu tư vào giá trị thương hiệu của doanh nghiệp. Đây là bảng xếp hạng duy nhất sử dụng các phương pháp định giá thương hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn của ISO (ISO 10668 về định giá), giá trị thương hiệu do Brand Finance công bố được cơ quan thuế, kiểm toán và nhà đầu tư sử dụng.

Uber nộp gần 240 triệu đồng tiền thuế

Uber vừa hoàn tất nghĩa vụ thuế cho phần doanh thu ghi nhận được trong 6 tháng năm 2014 hoạt động tại Việt Nam, với số tiền 240 triệu đồng, theo tỷ lệ 3% thuế giá trị gia tăng và 2% thuế thu nhập doanh nghiệp với phần doanh thu được hưởng. Công ty này cũng đang hoàn tất việc kê khai và nộp nốt khoản thuế từ năm 2015 đến nay.