4 tháng đầu năm, FDI tăng kỷ lục về giá trị vốn đầu tư với 14,59 tỷ USD


Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố thống kê tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 4 tháng đầu năm. Tính đến ngày 20/4, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 14,59 tỷ USD, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2018.

Với 14,59 tỷ USD, FDI đã đạt kỷ lục về giá trị vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ trong vòng 4 năm trở lại đây. Nguồn: Internet
Với 14,59 tỷ USD, FDI đã đạt kỷ lục về giá trị vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ trong vòng 4 năm trở lại đây. Nguồn: Internet

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, với 14,59 tỷ USD, FDI đã đạt kỷ lục về giá trị vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ trong vòng 4 năm trở lại đây.

Cụ thể, số liệu tạm tính đến ngày 20/4, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 14,59 tỷ USD, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2018, cao hơn các năm 2016 (đạt 7,5 tỷ USD), năm 2017 (10,6 tỷ USD) và năm 2018 (8 tỷ USD). Trong đó, vốn đầu tư vẫn tăng mạnh ở 2 hợp phần cấp mới và góp vốn mua cổ phần.

Tính trên cả nước có 1.082 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 5,34 tỷ USD, tăng 50,4% so với cùng kỳ năm 2018; có 1.653 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 5,68 tỷ USD, gấp 3 lần so với cùng kỳ 2018 và chiếm 52,6% tổng vốn đăng ký. Có 395 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 2,11 tỷ USD, bằng 94% so với cùng kỳ năm 2018.

Về tình hình giải ngân vốn FDI, qua 4 tháng đầu năm ước đạt 5,7 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018. 

Về xuất khẩu, tính cả dầu thô, khu vực FDI đạt 55,42 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 70,4% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 54,68 tỷ USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ 2018 và chiếm 69,4% kim ngạch xuất khẩu. Về nhập khẩu đạt 42,3 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 58% kim ngạch nhập khẩu. Như vậy, tính chung trong 4 tháng đầu năm, khu vực FDI xuất siêu 11,17 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 10,5 tỷ USD không kể dầu thô.

4 tháng đầu của năm 2019, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó đầu tư tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt gần 10,5 tỷ USD, chiếm gần 72% tổng vốn đầu tư đăng ký; Đứng thứ hai là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư 1,1 tỷ USD, chiếm 7,5% tổng vốn đầu tư đăng ký; Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 742,7 triệu USD, chiếm 5% tổng vốn đầu tư đăng ký…

Như vậy từ đầu năm đến nay đã có 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Hồng Kông tạm dẫn đầu dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 4,7 tỷ USD, chiếm 32,5% tổng vốn đầu tư; Đứng vị trí thứ 2 là Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư 1,98 USD, chiếm 13,6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,87 tỷ USD, chiếm 12,8% tổng vốn đầu tư.

Về địa bàn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 53 tỉnh thành phố trên cả nước. Đứng đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài là Hà Nội với tổng số vốn đăng ký hơn 4,47 tỷ USD, chiếm 30,6% tổng vốn đầu tư; TP. Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 2,37 tỷ USD, chiếm 16,3% tổng vốn đầu tư; Bình Dương đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký hơn 1 tỷ USD, chiếm 7% tổng vốn...