6 tháng, ngành Hải quan thực hiện 1.714 cuộc kiểm tra sau thông quan

Q. Sơn

6 tháng đầu năm, ngành Hải quan thực hiện 1.714 cuộc kiểm tra sau thông quan, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2018, thu vào ngân sách nhà nước từ hoạt động này đạt 927,8 tỷ đồng…

Cán bộ, công chức hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp. Nguồn: internet
Cán bộ, công chức hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp. Nguồn: internet

Thông tin về kết quả trên, Tổng cục Hải quan cho biết: Trong tổng số 1.714 cuộc kiểm tra sau thông quan đã được thực hiện thì có 714 cuộc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan, đạt 54% so với chỉ tiêu năm 2019 và  1.000 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan.

Cũng trong tổng số kết quả trên thì Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện 138 cuộc tại trụ sở người khai hải quan; số tiền thu từ ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 233,5 tỷ đồng.

Bên cạnh kế quả trên, trong 6 tháng đầu năm, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định công nhận chế độ doanh nghiệp ưu tiên cho 5 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp hiện đang được hưởng chế độ doanh nghiệp ưu tiên lên 69 doanh nghiệp.

Phân tích của Tổng cục Hải quan, có được kết quả khả quan trên là bám sát sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục Hải quan là tinh thần quyết tâm của cán bộ công chức hải quan, cụ thể là lực lượng kiểm tra sau thông quan trong thực thi công vụ.

Theo đó, lực lượng kiểm tra sau thông quan đã chú trọng việc thu thập phân tích thông tin các doanh nghiệp chiếm tỷ trọng về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu lớn, số thuế lớn theo các loại hình.

Đồng thời, lực lượng kiểm tra sau thông quan đã tập trung vào các chuyên đề, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, các mặt hàng có rủi ro cao, có dấu hiệu vi phạm để trực tiếp thực hiện kiểm tra trên toàn quốc, như: Chuyên đề cửa hàng miễn thuế, xuất xứ hàng hóa, kho ngoại quan; Chuyên đề về mặt hàng điều thô nhập khẩu để phục vụ sản xuất xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Kiểm tra sau thông quan đã tăng cường hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan tại cơ quan hải quan đối với các lô hàng có dấu hiệu rủi ro cao, các trường hợp nghi ngờ về mã số, trị giá, C/O.

Mặt khác, các đơn vị đã bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo về kiện toàn, tránh trùng lặp trong thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra sau thông quan, đơn vị còn chủ động đẩy mạnh công tác thu thập, phân tích thông tin trước khi lựa chọn doanh nghiệp tiến hành kiểm tra.

Những giải pháp trên đã giúp cho công kiểm tra sau thông quan được tiến hành thuận lợi, nhanh chóng, không trùng lặp, rút ngắn thời gian, doanh nghiệp nắm bắt ngay được yêu cầu của cuộc kiểm tra và hợp tác kịp thời với cơ quan Hải quan.

Từ những kết quả trên, trong 6 tháng cuối năm, lực lượng kiểm tra sau thông quan ngành Hải quan sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng để kiểm tra các lĩnh vực, vấn đề nổi cộm; Phân tích, đánh giá thông tin các doanh nghiệp, các lĩnh vực, mặt hàng, nhóm mặt hàng có dấu hiệu vi phạm, rủi ro nhằm phát hiện sớm gian lận, sai phạm để ngăn chặn kịp thời.