6 tháng, xuất khẩu nông lâm và thủy sản đạt hơn 15 tỷ USD

PV.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 6 năm 2016 ước đạt gần 2,5 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2016 đạt 15,05 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2015.

6 tháng đầu năm 2016 nông, lâ, thủy sản đạt 15,05 tỷ USD
6 tháng đầu năm 2016 nông, lâ, thủy sản đạt 15,05 tỷ USD

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7,32 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2015; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 3,07 tỷ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2015; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3,33 tỷ USD, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2015.


Cụ thể, một số mặt hàng chủ yếu có sự tăng trưởng đáng ghi nhận như gạo: Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 6/2016 ước đạt 359 nghìn tấn với giá trị đạt 163 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 2,69 triệu tấn và 1,21 tỷ USD, giảm 9,8% về khối lượng và giảm 5,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Bên cạnh đó, xuất khẩu cà phê 6 tháng đầu năm 2016 đạt 985 nghìn tấn và 1,71 tỷ USD, tăng 39,8% về khối lượng và tăng 17,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Hạt điều có khối lượng xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2016 đạt 156 nghìn tấn và kim ngạch 1,2 tỷ USD, tăng 4,4% về khối lượng và tăng 11,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015…

Trái ngược với kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu toàn ngành nông, lâm, thủy sản tháng 6 năm 2016 ước đạt 2,12 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2016 đạt 11,04 tỷ USD, giảm 3% so với năm cùng kỳ năm 2015. Trong đó, nhập khẩu một số mặt hàng chính ước đạt khoảng 7,87 tỷ USD, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước./.