7.284 doanh nghiệp được thành lập mới trong tháng 2/2022

T. Anh

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 2/2022 cả nước có 7.284 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 85,2 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 72,6 nghìn lao động.

7.284 doanh nghiệp được thành lập mới trong tháng 2/2022  - Ảnh 1