8.233 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2021

T. Anh

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 10, cả nước có 8.233 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 108,6 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 58,8 nghìn lao động, tăng 111,2% về số doanh nghiệp, tăng 73,9% về vốn đăng ký và tăng 17,9% về số lao động so với tháng 09/2021.

8.233 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2021 - Ảnh 1