8 tháng đầu năm, CPI bình quân tăng 3,52%

PV.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng năm 2018 tăng 3,52% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

CPI bình quân 8 tháng năm 2018 tăng 3,52% so với bình quân cùng kỳ năm 2017. Nguồn: internet
CPI bình quân 8 tháng năm 2018 tăng 3,52% so với bình quân cùng kỳ năm 2017. Nguồn: internet

Trong đó, CPI tháng 8/2018 tăng 0,45% so với tháng 7/2018, 2,59% so với tháng 12/2017 và 3,98% so với cùng kỳ năm 2017.

CPI tăng do 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng 7/2018, trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng cao nhất 0,87%, chủ yếu do nhóm thực phẩm tăng 1,12% (làm CPI chung tăng 0,25%), nhóm lương thực tăng nhẹ 0,1%.

Bên cạnh đó, chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 0,46% do trong tháng 8/2018 có 14 địa phương thực hiện lộ trình tăng học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. Nhóm nhà ở vật liệu và xây dựng tăng 0,44% (giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,42%; giá gas tăng 2,8% do ảnh hưởng của đợt điều chỉnh giá gas vào thời điểm 1/8/2018)... tác động làm tăng CPI tháng 8/2018.

Tổng cục Thống kê cho biết, lạm phát cơ bản tháng 8/2018 tăng 0,22% so với tháng 7/2018 và tăng 1,54% so với cùng kỳ năm 2017; Lạm phát cơ bản bình quân 8 tháng năm 2018 tăng 1,38% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.