8 tháng, trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 497,64 tỷ USD

Hà Anh

Tổng cục Hải quan vừa cho biết, tháng 8/2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 64,34 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng trước (tương ứng tăng 3,2 tỷ USD).

Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 8/2022, cả nước ước tính xuất siêu khoảng 3,96 tỷ USD.
Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 8/2022, cả nước ước tính xuất siêu khoảng 3,96 tỷ USD.

Lũy kế từ đầu năm đến tháng 8/2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu ước tính đạt 497,64 tỷ USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 66,63 tỷ USD) về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, trị giá xuất khẩu hàng hóa trong tháng 8/2022 ước đạt 33,38 tỷ USD, tăng 9,1% (tương ứng tăng 2,78 tỷ USD) so với tháng trước. Lũy kế trị giá xuất khẩu hàng hóa 8 tháng ước đạt 250,80 tỷ USD, tăng 17,3% (tương ứng tăng 37,05 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá nhập khẩu tháng 8/2022 ước đạt 30,96 tỷ USD, tăng 1,4% (tương ứng tăng 428 tỷ USD) so với tháng trước. Lũy kế trị giá nhập khẩu hàng hóa ước đạt 246,84 tỷ USD, tăng 13,6% (tương ứng tăng 29,58 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Như vậy, trong tháng 8/2022, cả nước ước xuất siêu 2,42 tỷ USD. Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 8/2022, cả nước ước tính xuất siêu khoảng 3,96 tỷ USD.

Theo Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 8/2022 đạt 31.714 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/8/2022, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 294.367 tỷ đồng, bằng 83,6% dự toán được giao, bằng 79,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 14,6% so với cùng kỳ 2021.