84,7% giao dịch nhà đầu tư ngoại “đặt vào” cổ phiếu UPCOM Premium

PV.

Chỉ số UPCOM Premium thực sự thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư trong và ngoài nước trên thị trường sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thanh khoản chiếm đến 70% thị trường UPCOM

Tính đến ngày 24/07/2016, sau một tháng vận hành, tổng khối lượng giao dịch của các mã cổ phiếu trong rổ chỉ số UPCOM Premium đạt 88,4 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt 1.716,8 tỷ đồng chiếm đến 70,9% tổng giá trị giao dịch thị trường UPCOM.

Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng cho thấy khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt 4,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt 81,7 tỷ đồng/phiên.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/7/2016, chỉ số UPCoM Premium đóng cửa ở mức 96,21 giảm 1,09 điểm so với chỉ số đóng cửa ngày 24/06/2016, giảm tương ứng 1,12%, chỉ số cao nhất trong tháng đạt 100,15 điểm vào ngày 30/06/2016.

Diễn biến chỉ số UPCoM Premium sau 1 tháng vận hành

84,7% giao dịch nhà đầu tư ngoại “đặt vào” cổ phiếu UPCOM Premium  - Ảnh 1

Nguồn: hnx.vn

Cổ phiếu trong UPCoM Premium hút tiền nhà đầu tư ngoại

Sau 1 tháng đi vào hoạt động, chỉ số UPCOM Premium đã thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư trên thị trường, đặc biệt các nhà đầu tư nước ngoài rất tích cực tham gia giao dịch các cổ phiếu trong rổ.

Thống kê của HNX trong vòng 1 tháng kể từ ngày chính thức vận hành (24/06/2016 - 22/07/2016) cho thấy, nhà đầu tư nước ngoài tham gia giao dịch 60 mã trên thị trường UPCOM, trong đó có 30 mã cổ phiếu thuộc chỉ số UPCoM Premium, chiếm 50% tổng số mã nhà đầu tư nước ngoài tham gia giao dịch.

Tổng khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt 2,5 triệu cổ phiếu tương ứng giá trị giao dịch đạt 57,9 tỷ đồng, chiếm 84,7% tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên toàn thị trường UPCOM.

Các mã cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài giao dịch nhiều nhất gồm có GEX (1,88 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 46,09 tỷ đồng) CDN, MSR, VLC. GEX cũng trở thành mã cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất chỉ sổ UPCOM premium với tổng khối lượng giao dịch đạt 31,1 triệu cổ phiếu chiếm 35,2% so với tổng khối lượng giao dịch các cổ phiếu trong rổ, tiếp theo là các mã như VTX, SWC, DDV.

Việc nhà đầu tư ngoại đổ tiền mạnh và quan tâm đến chỉ số UPCoM Premium cho thấy, đây là chỉ số có tính đại diện tương đối cao cho thị trường UPCoM, là công cụ chỉ báo hữu ích giúp nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu khi tham gia thị trường.

Điều kiện nào được xếp vào Chỉ số UPCoM Premium?


Chỉ số UPCoM Premium là chỉ số giá của tất cả các cổ phiếu được lựa chọn vào bảng UPCoM Premium được tính toán dựa trên giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tất cả các công ty trong bảng. Các cổ phiếu được lựa chọn vào rổ chỉ số UPCoM Premium phải đáp ứng các tiêu chí về tình hình tài chính và ý thức tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin trên TTCK. Cụ thể như sau:


- Về tiêu chuẩn định lượng: Tổ chức đăng kí giao dịch có vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng trở lên, hoạt động kinh doanh năm liền trước có lãi, không có lỗ lũy kế; hoặc tổ chức đăng kí giao dịch có vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước tối thiểu là 5%, không có lỗ lũy kế. Các tiêu chí này được xem xét dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm tài chính gần nhất.


- Về tiêu chuẩn định tính: Tác tổ chức đăng kí giao dịch được lựa chọn vào bảng UPCoM Premium phải báo cáo cho HNX về việc công bố thông tin báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét (nếu có) của năm tài chính gần nhất đúng thời hạn quy định. Ngoài ra, các tổ chức đăng kí giao dịch có chứng khoán đủ điều kiện giao dịch ký quỹ theo Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng là một tiêu chuẩn được lựa chọn vào bảng UPCoM Premium.