9 giải pháp trọng tâm của ngành Thuế trong năm 2013

Theo Tạp chí Thuế

(Tài chính) Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã khẳng định như vậy khi trao đổi với phóng viên, ngay trước thềm năm ngân sách mới 2013. Vị thủ lĩnh Ngành cho biết thêm, kinh nghiệm quản lý cộng thêm tinh thần, ý chí quyết tâm sẽ là nền tảng quan trọng để ngành Thuế phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2013.

Trong rất nhiều các giải pháp mà ngành Thuế đã triển khai và được ghi nhận là thành công năm qua, Tổng cục trưởng ấn tượng với những kết quả nào?

9 giải pháp trọng tâm của ngành Thuế trong năm 2013 - Ảnh 1
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam
Năm 2012 thật sự là một năm đầy thách thức đối với công tác động viên nguồn lực cho ngân sách nhà nước (NSNN), do những tác động bất lợi từ diễn biến phức tạp, bất ổn của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, cũng như khó khăn của kinh tế trong nước.

Tuy nhiên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, và sự sẻ chia, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp (DN), bằng tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực cao độ, toàn ngành Thuế đã vận dụng sáng tạo nhiều giải pháp để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác thuế. Đây chính là yếu tố nền tảng quan trọng giúp ngành Thuế vượt qua rất nhiều thách thức trong suốt cả năm qua.

Từ tinh thần và ý chí này, trong năm, ngành Thuế đã triển khai được nhiều giải pháp mang lại hiệu quả cao. Đáng chú ý là, cơ quan Thuế các cấp đã tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, tích cực đề ra các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển, trợ giúp DN; đồng thời phối hợp tích cực trong việc đôn đốc thu, chống thất thu và, xử lý nợ đọng thuế. Ngành Thuế đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, vừa đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý, vừa giảm bớt chi phí cho người nộp thuế (NNT), tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển.

Cơ quan Thuế các cấp tăng cường phối hợp kết nối, tích hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan liên quan để phát triển và mở rộng thêm nhiều hình thức nộp thuế, đảm bảo việc chấp hành pháp luật thuế ngày càng đơn giản, thuận tiện. Toàn Ngành cũng đã tổ chức, rà soát, bố trí, cơ cấu lại nguồn nhân lực theo hướng tăng cường lực lượng cho các bộ phận trọng yếu, kiện toàn lại đội ngũ theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến đi đôi với việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan thuế.

Đặc biệt, trong bối cảnh công tác thu NSNN gặp nhiều khó khăn, toàn ngành Thuế từ trung ương đến địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp NSNN để tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế, quyết tâm hoàn thành tốt dự toán thu được giao.

Với việc thực hiện đồng bộ, có hiệu quả những giải pháp này, ngành Thuế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã được Quốc hội, Chính phủ giao, góp phần để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tài chính ngân sách năm 2012. 

Đóng góp vào mục tiêu lớn của đất nước, bên cạnh việc hoàn thành tốt dự toán thu NSNN, ngành Thuế còn thực hiện nghiêm túc chính sách ưu đãi thuế theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Tổng cục trưởng có thể nói rõ hơn về nỗ lực này? 

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về thực hiện các giải pháp miễn, giảm, gia hạn nộp thuế để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường, Tổng cục Thuế đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ tinh thần chỉ đạo của cấp trên, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các chính sách ưu đãi cho NNT, góp phần đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống.

Ngay sau khi các nghị quyết được ban hành, Tổng cục Thuế đã tham mưu, trình Bộ Tài chính ban hành kịp thời các thông tư hướng dẫn; cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp trong nghị quyết thành các nội dung công việc và giao cho từng đơn vị thực hiện; định kỳ yêu cầu tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai. Ngành cũng đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp phổ biến, tuyên truyền rộng rãi chính sách ưu đãi về thuế để người dân và DN được biết. Bên cạnh đó, ngành Thuế đã yêu cầu giải quyết hồ sơ ưu đãi đảm bảo nhanh chóng, đúng đối tượng, tạo thuận lợi tối đa cho NNT; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Kết quả đến nay, ngành Thuế đã thực hiện miễn, giảm, giãn thuế cho hàng trăm ngàn DN, hộ kinh doanh với số tiền khoảng 26.000 tỷ đồng, trong đó có 4.500 tỷ đồng gia hạn sang năm 2013, qua đó góp phần hỗ trợ về vốn cho DN, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và cải thiện đời sống.

Trong nỗ lực tạo thuận lợi tối đa để NNT thực hiện tốt trách nhiệm với NSNN, cơ quan thuế các cấp đã tổ chức hàng trăm hội nghị đối thoại với DN, hộ kinh doanh trên khắp cả nước; đồng thời tổ chức nhiều “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế” để nắm bắt nhanh những phản ánh, tâm tư, vướng mắc của NNT, từ đó có cơ sở đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời chính sách pháp luật thuế. Tổng cục Thuế cũng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về chế độ, chính sách, nhằm khuyến khích sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách.

Cũng trong năm 2012, Tổng cục Thuế đã phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua (tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác thuế, đảm bảo theo hướng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho NNT và hiện đại hoá công tác quản lý, ngày càng phù hợp với thông lệ quốc tế.

Năm 2013, kinh tế thế giới và trong nước được dự báo tiếp tục gặp khó khăn và sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Xin Tổng cục trưởng cho biết, đâu sẽ là những giải pháp cơ bản để ngành Thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao?

Trên cơ sở diễn biến thu NSNN năm 2012, nhận định về tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài nước thời gian tiếp theo, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao cũng như đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá hệ thống thuế theo lộ trình đã được phê duyệt, năm 2013, ngành Thuế sẽ tập trung thực hiện các giải pháp mang tính trọng tâm, xuyên suốt:

Một là, bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, thường xuyên theo dõi, tham mưu trình cấp có thẩm quyền cụ thể hoá thành các chương trình hành động để triển khai kịp thời, minh bạch các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô, tạo thuận lợi tối đa cho NNT, tạo ra niềm tin, sự phấn khởi và sức lan toả sâu rộng, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực, đảm bảo phương châm hành động theo Tuyên ngôn ngành Thuế “minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới” đi vào thực chất. 

Ba là, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu ngân sách, thường xuyên kiểm tra, rà soát để nắm bắt kịp thời số lượng, tình trạng hoạt động của DN, hộ kinh doanh trên địa bàn để đưa vào diện quản lý.

Bốn là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, chú trọng việc thanh tra đối với các chuyên đề như: chuyển giá, thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, hoàn thuế, hộ kinh doanh cá thể; thanh tra đối với các DN lớn, DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Năm là, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh, động viên kịp thời nguồn lực cho NSNN, phấn đấu tỷ lệ tổng nợ đến 31/12/2013 so với số thực hiện thu không quá 5%.

Sáu là, tổ chức thực hiện tốt 02 Luật Thuế mới sửa đổi bổ sung có hiệu lực trong năm 2013; tham mưu trình Bộ Tài chính, Chính phủ ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn và triển khai thực hiện tuyền truyền, phổ biến rộng rãi trong xã hội; đồng thời nâng cấp đồng bộ ứng dụng nông nghệ thông tin; bổ sung, sửa đổi quy trình quản lý để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thuế.

Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để DN phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh triển khai thực hiện các đề án thuộc Chiến lược phát triển hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, đảm bảo lộ trình và yêu cầu đã đề ra.

Tám là, chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực, tập trung bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu theo từng chức năng quản lý cho cán bộ, công chức Thuế; công tác đào tạo, bồi dưỡng phải đảm bảo gắn kết với việc xem xét động viên, khích lệ và bổ nhiệm nhằm khuyến khích cán bộ tăng cường học tập và tự học tập.

Chín là, thực hiện đầy đủ quy chế làm việc của Ngành, tăng cường quán triệt chủ trương, nhắc nhở công chức chấp hành nghiêm chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Theo đó, thủ trưởng cơ quan Thuế các cấp cần thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho công chức, viên chức, đẩy mạnh học tập các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Xin cám ơn Tổng cục trưởng.