VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Bộ Tài chính công bố chỉ số cải cách hành chính các đơn vị trực thuộc

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Tài chính công bố chỉ số cải cách hành chính các đơn vị trực thuộc

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1302/QĐ-BTC về việc công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với ADB thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên

Bộ Tài chính tích hợp 265 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu khối các bộ, cơ quan ngang bộ về ứng dụng công nghệ thông tin

Bộ Tài chính khai trương Cổng công khai ngân sách nhà nước

Theo kết quả được Bộ Tài chính công bố, Tổng cục Hải quan là đơn vị dẫn đầu Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2019 của khối Tổng cục với điểm thẩm định là 97/100 (thang điểm tối đa là 100). Các vị trí tiếp theo có số điểm lần lượt thuộc về các đơn vị: Kho bạc Nhà nước với số điểm là 96,5/100; Tổng cục Thuế là 95,5/100; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 95/100 và Tổng cục Dự trữ Nhà nước 94/100 điểm.

Đối với khối Cục, dẫn đầu là Cục Tin học và Thống kê tài chính với điểm thẩm định là 78,5/80 (thang điểm tối đa là 80). Các đơn vị đứng vị trí tiếp theo với số điểm lần lượt là: Cục Kế hoạch – Tài chính 78/80; Cục Tài chính doanh nghiệp 77/80; Cục Quản lý công sản và Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán có cùng số điểm là 76/80; Cục Quản lý giá 75,5 điểm; Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm 74,5/80 điểm; Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại 73,5/80 điểm.

Tại khối Vụ, Vụ Tổ chức cán bộ dẫn đầu với điểm thẩm định là 69/70 (thang điểm tối đa là 70). Xếp vị trí tiếp theo lần lượt là số điểm của các đơn vị: Vụ Pháp chế 68/70; Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp và Thanh tra Bộ 67/70, Vụ Ngân sách Nhà nước và Vụ Chính sách thuế 66,5/70; Vụ Tài chính Ngân hàng 66/70; Vụ Đầu tư 65,75; Vụ I và Vụ Hợp tác quốc tế có cùng số điểm 64,5/70.

Đây là năm thứ 5 Bộ Tài chính tổ chức triển khai chấm điểm cải cách hành chính đối với các đơn vị thuộc Bộ. Trước đó, để cải cách hành chính thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên của toàn ngành Tài chính và được triển khai toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 793/QĐ-BTC ngày 4/5/2015 phê duyệt bộ Chỉ số CCHC của Bộ Tài chính để áp dụng đánh giá kết quả cải cách hành chính đối với các đơn vị thuộc Bộ và được chia thành 3 khối gồm khối Tổng cục, khối Cục và khối Vụ.

Kết quả Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2019 cho thấy, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã quan tâm đến việc triển khai, thực hiện công tác CCHC và đã được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện công tác CCHC.

Chỉ số CCHC được coi là công cụ hữu ích trong công tác chỉ đạo, điều hành, đánh giá xác định rõ những tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của người đứng đầu, công chức, viên chức. Kết quả CCHC cũng là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Trong nhiều năm qua, việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sáng tạo và linh hoạt trong cách thức thực hiện đã giúp cho công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính đạt được những kết quả thiết thực, được xã hội và doanh nghiệp đánh giá cao.

Tổng cục Hải quan là đơn vị dẫn đầu Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2019 của khối Tổng cục với điểm thẩm định là 97/100 (thang điểm tối đa là 100). Các vị trí tiếp theo có số điểm lần lượt thuộc về các đơn vị: Kho bạc Nhà nước với số điểm là 96,5/100; Tổng cục Thuế là 95,5/100; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 95/100 và Tổng cục Dự trữ Nhà nước 94/100 điểm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM