VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thu một số loại phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thu một số loại phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 287/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử vừa được công bố lấy ý kiến, Bộ Tài chính đã đề xuất giảm mức thu một số loại phí trong lĩnh vực này.

Giải ngân kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trên 32 tỉ đồng

Miễn, giảm nhiều loại phí hàng hải

19 đối tượng được miễn học phí từ ngày 15/10/2021

Bộ Tài chính sát cánh cùng doanh nghiệp qua các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí

Theo Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 287/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, thì việc tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Tổ chức thu phí, lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được và số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Thông tư số 303/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thu một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Cụ thể, trong thẩm định để cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ, mức thu phí của nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trên trung bình là 3,5 triệu đồng (thay vì 7 triệu đồng như tại Thông tư số 287/2016/TT-BTC); mức thu phí nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trung bình là 1 triệu đồng (thay vì 2 triệu đồng như tại Thông tư số 287/2016/TT-BTC); mức thu phí nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ dưới trung bình là 500 nghìn đồng (thay vì 1 triệu đồng như tại Thông tư số 287/2016/TT-BTC).

Dự thảo nêu rõ, trường hợp gia hạn giấy phép thì thu bằng 75% mức thu phí thẩm định lần đầu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM