VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm rõ nhiều nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn tại Quốc hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm rõ nhiều nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm

Tại phiên chất vấn của Quốc hội ngày 09/11/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã làm rõ nhiều nội dung liên quan đến thu, chi ngân sách nhà nước và kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường được đại biểu Quốc hội nêu.

Ngân sách khó khăn vẫn đảm bảo các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách

Ngành Thuế phấn đấu đưa tổng nợ thuế đến cuối năm 2020 giảm so với năm 2019

10 tháng, ngành Thuế thu ngân sách đạt 78,1% dự toán

Kinh tế khó khăn sẽ ảnh hưởng lâu dài đến thu ngân sách

Nhiều giải pháp cân đối thu, chi ngân sách năm 2021

Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Lê Công Nhường (Bình Định) bảo đảm thu, chi, cân đối ngân sách quốc gia trong bối cảnh tăng trưởng GDP năm 2021 đạt thấp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2020 Việt Nam không đạt chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, mục tiêu đề ra là 6,8% nhưng thực tế thực hiện được khoảng 2-3%.

Để đảm bảo thu, chi và cân đối ngân sách năm 2021, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào một số giải pháp như: phối hợp cùng với bộ, ngành, địa phương tăng cường tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tiếp tục thúc đẩy giải ngân đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cũng như kích cầu trong nước.

Đồng thời, tăng cường cùng với các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các địa phương trong công tác quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá, chống trốn thuế và thu hồi nợ đọng. Bám sát và phấn đấu đạt dự toán năm 2020 được Quốc hội thông qua.

Bộ trưởng cho biết, trường hợp có biến động như đại biểu nêu thì phải bám vào các nguyên tắc quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước để báo cáo với Quốc hội theo thẩm quyền.

03 nguyên nhân dẫn đến hủy dự toán chi sự nghiệp môi trường

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Mai Sỹ Diến (Thanh Hóa) về nguyên nhân, giải pháp để khắc phục tồn tại về kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường bị hủy dự toán, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu rõ, vừa qua một số lĩnh vực ưu tiên ngân sách bố trí theo chủ trương của Đảng và Nhà nước như: lĩnh vực giáo dục đào tạo là trên 20% ngân sách hàng năm; khoa học, công nghệ là 2%; tốc độ tăng chi của y tế cao hơn bình quân của ngân sách sự nghiệp môi trường là trên 1%.

Tuy nhiên, đúng như đại biểu Mai Sỹ Diến nêu, hàng năm, việc phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường ngân sách Trung ương chậm và trong giai đoạn 2016-2020 phải hủy dự toán 2.416 tỷ đồng. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chỉ rõ 03 nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Theo đó, theo quy định, tại thời điểm tháng 10 hàng năm, khi Chính phủ báo cáo Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước thì các bộ, ngành, địa phương phải phê duyệt nhiệm vụ sự nghiệp môi trường để làm cơ sở phân bổ dự toán. Tuy nhiên, trong thực tế, việc phê duyệt nhiệm vụ này bị chậm và đến tháng 10 chỉ đạt khoảng 50 đến 60%. Số còn lại phải thực hiện phân bổ trong năm và có những trường hợp là đến cuối năm mới phân bổ và có năm thì không phân bổ hết.

Nguyên nhân thứ hai được Bộ trưởng nêu là theo quy định chi cho hoạt động sự nghiệp môi trường có tính chất đầu tư theo Luật Bảo vệ môi trường thì không cho phép. Do đó, trong dự toán 2020 Chính phủ đã báo cáo với Quốc hội cho phép sử dụng kinh phí bảo vệ môi trường để chi cho các hoạt động cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và Quốc hội cũng đã cho phép.

Ngoài ra, theo Quyết định số 508/2008/QĐ-TTCP năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ các địa phương xử lý điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ngân sách Trung ương hỗ trợ 50% và ngân sác địa phương hỗ trợ 50% kinh phí. Tuy nhiên, thực tế nhiều địa phương không bố trí được kinh phí đối ứng nên không đề nghị Trung ương hỗ trợ.

Về giải pháp, Bộ trưởng cho rằng, các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị sử dụng dự toán cần tăng tiến độ phê duyệt nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường, bảo đảm đến ngày 30/10 phải có quyết định phê duyệt này để khắc phục tình trạng chậm. 

Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị nghiên cứu sửa đổi Luật Môi trường, Luật Bảo vệ môi trường và Quyết định số 508/2008/QĐ-TTCP của Thủ tướng cho phù hợp. Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có thể báo cáo thêm bởi theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường là đơn vị phân bổ chi tiết dự toán, Bộ Tài chính tổng hợp và báo cáo với Thủ tướng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM