VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ảnh minh họa. Nguồn: haiquanvungtau.gov.vn

Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu đã yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc vào cuộc quyết liệt, chặt chẽ không để lây lan ngoài cộng đồng trên địa bàn tỉnh, bảo vệ an toàn sức khỏe người dân.

Bộ Tài chính trình Chính phủ thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch

Ngành Hải quan phòng, chống dịch song hành với tạo thuận lợi thương mại

Kiên định các biện pháp phòng, chống dịch

Ngành Thuế tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh lây lan ngoài cộng đồng trên địa bàn tỉnh, tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu bảo vệ an toàn sức khỏe người dân..., với tinh thần “chuyển trạng thái phòng, chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, song phải hài hòa giữa phòng ngự và tấn công”, Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. 

Bên cạnh đó, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hoàn toàn chịu trách nhiệm do lỗi chủ quan, lơ là, thiếu kịp thời, không chấp hành các quy định hoặc để xảy ra việc lây nhiễm trong cộng đồng. Thủ trưởng các đơn vị phải chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục Hải quan Tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị mình; chuẩn bị kịch bản đối phó với dịch bệnh khi có diễn biến phức tạp hơn. Huy động tối đa nguồn lực về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, sẵn sàng đáp ứng công tác phòng chống dịch nhanh nhất.

Đồng thời, yêu cầu tất cả các cán bộ công chức và người lao động tuyệt đối tuân thủ nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, các quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Rà soát cán bộ công chức trong đơn vị để thông tin, vận động người trở về tỉnh từ các vùng có dịch bệnh thực hiện nghiêm túc khai báo y tế với chính quyền và cơ sở y tế tại địa phương để được hướng dẫn theo dõi, giám sát y tế theo quy định...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM