VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Cục Thuế Hậu Giang 6 tháng đầu năm thu đạt 81,39% dự toán năm

Cục Thuế Hậu Giang 6 tháng đầu năm thu đạt 81,39% dự toán năm. Ảnh: Thanh Tân

Cục Thuế Hậu Giang 6 tháng đầu năm thu đạt 81,39% dự toán năm

Năm 2021, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang được giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là 3.327,3 tỉ đồng. Đến nay, qua 6 tháng, thu ngân sách của Tỉnh đã đạt 2.690 tỷ đồng đạt 81,39% dự toán năm bằng 164,35% so với cùng kỳ.

Hậu Giang có 27 chợ do doanh nghiệp đầu tư và quản lý

Hậu Giang nỗ lực xây dựng thương hiệu OCOP

Kho bạc Nhà nước Hậu Giang triển khai lập Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid - 19, nhiều cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ảnh hưởng.

Tuy nhiên, được sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang và của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hậu Giang đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp gắn với nâng cao công tác cải cách hành chính thuế.

Qua đó, tổng số thu 6 tháng đầu năm đạt 2.690 tỷ đồng đạt 81,39% dự toán năm, bằng 164,35% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nếu trừ tiền sử dụng đất thu đạt 84,27% dự toán được giao và tăng 75,55% so với cùng kỳ.

Trong tổng số 14 nguồn thu do ngành thuế quản lý, ước có 10/14 nguồn thu thực hiện đạt và vượt mức dự toán, gồm: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ xổ số kiến thiết, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ Thuế thu nhập cá nhân, thu từ Thuế bảo vệ môi trường, thu từ lệ phí trước bạ, thu từ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, thu từ lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, thu từ Nguồn thu phí - lệ phí...

Có 04/14 nguồn thu chưa đạt tiến độ theo yêu cầu thực hiện dự toán, gồm: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương, Thu Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Thu tiền sử dụng đất, Thu tiền thuê đất. Điều này cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách của cơ quan thuế.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng, phụ trách Cục Thuế cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh phải ngừng, nghỉ kinh doanh, hoặc hoạt động cầm chừng, doanh thu đạt thấp, nên số thuế kê khai phát sinh phải nộp theo tháng, quý giảm so cùng kỳ các năm trước.

Để đạt mục tiêu thu ngân sách cả năm 2021, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu Văn phòng, Trưởng các Phòng thuộc Cục Thuế và Chi cục trưởng Chi cục Thuế các khu vực tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các vấn đề liên quan đến công tác thu NSNN.

Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình phát triển kinh tế địa phương, đánh giá sát tình trạng hoạt động của người nộp thuế nhằm dự báo chính xác kết quả thu NSNN để kịp thời có giải pháp hiệu quả, quyết tâm hoàn thành dự toán thu NSNN cả năm 2021.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình dịch Covid còn đang diễn biến phức tạp. Đăng tải kịp thời các hướng dẫn về nội dung sửa đổi trong các chính sách thuế mới, thủ tục hành chính thuế để người nộp thuế nắm bắt kịp thời.

Thực hiện tốt việc gia hạn thuế, tiền thuê đất; miễn giảm thuế, hỗ trợ khó khăn cho người nộp thuế theo Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ; thường xuyên tham mưu cho Lãnh đạo Cục Thuế để chỉ đạo kịp thời.

Cục Thuế Hậu Giang cho biết, 6 tháng cuối năm 2021, ngành Thuế quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Trên cơ sở mục tiêu này, Cục Thuế sẽ đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, tiếp tục phối hợp tốt với các sở, ngành, địa phương trong công tác tham mưu. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, duy trì việc tiếp nhận và trả kết quả theo tiêu chuẩn ISO, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế hoạt động.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Đẩy mạnh công tác quản lý nợ, nhất là các doanh nghiệp có số nợ thuế lớn, kéo dài; Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các công ty, các đơn vị có nợ thuế lớn, đảm bảo đến ngày 31/12/2021 tỷ lệ nợ không vượt quá 5% so với tổng thu NSNN...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM