VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Cục Thuế Thừa Thiên - Huế với nỗ lực “phủ sóng” hóa đơn điện tử

Thời gian qua, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để “phủ sóng” hóa đơn điện tử đối với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế với nỗ lực “phủ sóng” hóa đơn điện tử

Thời gian qua, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã tích cực “phủ sóng” hóa đơn điện tử trên địa bàn Tỉnh. Nhờ đó, tính đến ngày 15/05/2021, đã có 4.549 đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử, tăng 3.078 đơn vị, tương ứng tăng 56% so với cùng kỳ năm 2020.

Cục Thuế Thừa Thiên Huế: Sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp quyết toán thuế

Cục Thuế Thừa Thiên Huế: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015

Nhìn lại công tác triển khai nộp thuế điện tử tại Cục Thuế Thừa Thiên Huế

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tỉnh về triển khai hóa đơn điện tử tại Nghị số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/ 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 20/02/2020 của UBND Tỉnh về việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử trên địa bàn Tỉnh..., Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Theo đó, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh thực hiện Quy chế liên thông, định kỳ thực hiện việc xác nhận doanh nghiệp thành lập mới đã thực hiện hóa đơn điện tử nhằm kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đơn vị lồng ghép giới thiệu về hóa đơn điện tử cho người nộp thuế trong các cuộc hội nghị tập huấn chính sách thuế mới. Phối hợp trực tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ như Viettel, VNPT Thừa Thiên - Huế tổ chức 2 đợt hội thảo đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử.

Nhờ đó, có khoảng 1000 người nộp thuế thuộc đối tượng chưa sử dụng hóa đơn điện tử đã được giới thiệu các giải pháp phần mềm về hóa đơn điện tử; phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ giải đáp một cách cụ thể các vướng mắc, tạo sự an tâm cho người nộp thuế trong việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử.

Song song với đó, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã tăng cường tuyên tuyền, hỗ trợ qua hình thức trực tuyến như: Trang thông tin điện tử Cục Thuế www.thuathienhue.gdt.gov.vn; website hỗ trợ Doanh nghiệp khởi nghiệp https://thuathienhuetax.gov.vn ; Facebook; Zalo... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc nắm bắt thông tin nhanh chóng, kịp thời trong thời điểm dịch Covid-19.

Cục Thuế thường xuyên thực hiện rà soát số lượng tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động thuộc từng đơn vị quản lý để tiến hành đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng thời gian, lộ trình quy định.

Trong đó, tập trung thực hiện thông báo đến tất cả các trường hợp có sử dụng hóa đơn nhưng chưa triển khai thực hiện hóa đơn điện tử, nhằm đôn đốc đẩy mạnh công tác triển khai hóa đơn điện tử theo đúng lộ trình quy định.

Theo đánh giá từ các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh, các chính sách hỗ trợ đã góp phần tạo động lực giúp người nộp thuế giảm thiểu phần nào áp lực về kinh phí trong việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử.

Điều này càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn.

Nhờ đó, tính đến ngày 15/05/2021, đã có 4.549 đơn vị trên địa bàn Tỉnh sử dụng hóa đơn điện tử, tăng 3.078 đơn vị, tương ứng tăng 56% so với cùng kỳ năm 2020.

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế dự kiến, đến ngày 30/09/2021, 100% tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh sử dụng hóa đơn điện tử.

Tính đến ngày 15/05/2021, 4.549 đơn vị trên địa bàn tỉnh Thuế Thừa Thiên - Huế đã sử dụng hóa đơn điện tử, tăng 3.078 đơn vị, tương ứng tăng 56% so với cùng kỳ năm 2020. Cục Thuế Thừa Thiên - Huế dự kiến, đến ngày 30/09/2021, 100% tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh sử dụng hóa đơn điện tử.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM