Cục Thuế Thừa Thiên Huế: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015

Phan Đình Công - Cục trưởng Cục Thuế Thừa Thiên Huế

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có thể nói là một công việc hết sức khó khăn và phức tạp bởi nguồn thu bền vững từ các doanh nghiệp không nhiều. Đa số các doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động vẫn trong tình trạng cầm chừng do ảnh hưởng chung của nền kinh tế trong nước và thế giới, thị trường bị thu hẹp, số doanh nghiệp ngừng nghỉ kinh doanh nhiều và những ưu đãi về chính sách thuế cũng đã tác động trực tiếp đến số thu nộp ngân sách.

Năm 2015, dự toán Bộ Tài chính giao 3.965 tỷ, HĐND tỉnh giao 4.118,445 tỷ đồng, đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, song được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của BTC- TCT, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ có hiệu quả của các ban ngành và cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự đóng góp tích cực của cộng đồng các doanh nghiệp và người kinh doanh; cùng việc tập trung nỗ lực đẩy mạnh công tác thu của ngành Thuế nên 8 tháng đầu năm đã thu được 2.770 tỷ đồng, đạt 69,87 % dự toán Pháp lệnh do Bộ Tài chính giao, đạt 67,26 % nhiệm vụ HĐND tỉnh giao và tăng 10,89% so cùng kỳ năm trước. Điều đáng ghi nhận là một số khoản thu chiếm tỷ trọng đạt cao như thu từ lĩnh vực Doanh nghiệp trung ương, lĩnh vực ĐTNN, thu từ khu vực kinh tế Ngoài quốc doanh, Thuế thu nhập cá nhân đều đạt dự toán pháp lệnh và tăng cao hơn so cùng kỳ. Bên cạnh đó vẫn còn một số khoản thu chưa đạt yêu cầu như khu vực Doanh nghiệp địa phương, Thu tiền sử dụng đất.

Đánh giá kết quả thu 8 tháng đầu năm 2015, ngoài nguyên nhân tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn có dấu hiệu chuyển biến thì sự vào cuộc trên tinh thần chủ động, tích cực của toàn ngành Thuế đã mang lại hiệu quả cho công tác huy động nguồn lực.

Ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã quán triệt một cách mạnh mẽ, giao chỉ tiêu pháp lệnh và phấn đấu cho các đơn vị, đề ra các giải pháp, biện pháp quản lý thu theo sát với từng khoản thu, sắc thuế từng đơn vị, từng địa bàn. Đây là điều kiện tiền đề xây dựng quyết tâm chính trị trong toàn ngành nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng quý đầu.

Lãnh đạo Cục thuế Tỉnh đã chỉ đạo các Chi cục thuế triển khai ngay các biện pháp chống thất thu như rà soát đưa vào quản lý thu đối với hộ kinh doanh phát sinh trên địa bàn, tăng cường kiểm tra điều chỉnh doanh thu tính thuế đối với ngành nghề kinh doanh thời vụ, hộ có doanh thu tăng đột biến. Đánh giá phân tích thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ thu của đơn vị, từng khu vực kinh tế và từng khoản loại thu để xác định số thuế đã thu và số nợ đọng còn phải thu, từ đó đề ra các biện pháp thật cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ phấn đấu mà Cục Thuế đã giao.

Tập trung một cách quyết liệt, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo số lượng đồng thời đã nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra. Trên cơ sở áp dụng kết quả phân tích, đánh giá rủi ro để tổ chức công tác thanh tra thuế tại doanh nghiệp theo mô hình quản lý rủi ro để tiến hành thanh tra trọng tâm, trọng điểm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra thuế. Tập trung, rà soát, phân loại nợ thuế khó thu lập hồ sơ đề nghị xử lý một số đối tượng bằng các hình thức: Thông báo lên các phương tiện thông tin đại chúng; Chuyển hồ sơ qua Công an tỉnh phối hợp thu nợ thuế; Thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo luật. Tăng cường chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trong toàn ngành thực hiện biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng Luật Quản lý thuế và quy trình cưõng chế nợ thuế. Kiện toàn công tác tổ chức nhân sự từ văn phòng Cục đến các Chi cục, rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, chất lượng công tác của từng bộ phận trên cơ sở đó có phương án sắp xếp, bố trí cán bộ cho phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ công chức.

Xác định nhiệm vụ huy động nguồn lực cho NSNN cho những tháng còn lại của năm 2015 vẫn chưa hết thách thức do diễn biến kinh tế khó lường, việc thực hiện các Luật thuế sửa đổi, bổ sung có nhiều quy định mới làm giảm nghĩa vụ động viên, nhưng với kết quả đạt được tương đối khả quan. Cục Thuế sẽ tập trung một số biện pháp chính để tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ:

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, doanh nghiệp có hoàn thuế nhiều, giao dịch đáng ngờ qua Ngân hàng... đồng thời thu hồi kịp thời số tiền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra vào ngân sách. Rà soát đánh giá tính chất, mức độ nguyên nhân nợ thuế từng lĩnh vực, ngành nghề để có các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh, phấn đấu đến cuối năm số nợ thuế ở dưới mức 5 % tổng thu ngân sách.

Chỉ đạo tăng cường khai thác nguồn thu vãng lai từ các đơn vị xây dựng cơ bản ngoại tỉnh; phối hợp tốt với các Sở, ban, ngành liên quan để quản lý thu các khoản thu về đất, phí, lệ phí và thu khác ngân sách, rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn, nhất là các nguồn thu tại xã, phường để đưa vào quản lý thu theo đúng Luật ngân sách. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác chống thất thu ngân sách trong các ngành nghề còn thất thu như kinh doanh dịch vụ du lịch, vận tải, ăn uống, thương mại… để đưa số thu lĩnh vực này tương xứng với tiềm năng phát triển của địa phương, đồng thời tạo được môi trường đầu tư và cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề.

Nâng cao chất lượng hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế, động viên người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN. Với nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là nâng cao chất lượng công nghệ thông tin để triển khai tốt nộp thuế điện tử, phấn đấu đạt 95% - 100% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử, tiếp tục thực hiện kê khai thuế qua mạng, củng cố trang tin điện tử của ngành có đầy đủ thông tin, chính xác, dễ truy cập, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương để đẩy mạnh công tác thu tiền sử dụng đất, phấn đấu đạt dự toán do HĐND tỉnh giao. Tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường để đẩy nhanh tiến độ thu Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tham mưu UBND Tỉnh tháo gỡ những vướng mắc của doanh nghiệp, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, phát huy khả năng kinh doanh, góp phần nuôi dưỡng nguồn thu và tăng thu ngân sách.

Yếu tố quan trọng nhất Cục Thuế nhấn mạnh đó là mỗi phòng quản lý, Chi cục Thuế, từng công chức thuế phải biết vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với thực tế để đạt hiệu quả, phấn đấu lập thành tích thiết thực chào mừng 70 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945 -02/9/2015) và 70 năm ngày thành lập ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945-10/9/2015).