Cục Thuế Thừa Thiên - Huế  tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế

Trong thời gian qua, công tác quản lý thuế Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó phải kể đến công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Năm 2022, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã thu vào ngân sách nhà nước là 31.023 triệu đồng từ công tác thanh tra, kiểm tra thuế.
Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

Năm 2021, có gần 400 tin, bài, tin nhắn, thông báo qua Zalo, Fanpage của Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã kịp thời được lan tỏa sâu rộng đến người nộp thuế (NNT) trên địa bàn Tỉnh, có 16.000 lượt hỗ trợ NNT trực tiếp tại cơ quan thuế. Nhờ đó, 100% yêu cầu hỗ trợ được gửi đến cơ quan thuế đều được Cục Thuế Thừa Thiên - Huế giải đáp cụ thể, nhanh chóng và chính xác.
Cục Thuế Thừa Thiên - Huế hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế

Thời gian qua, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã tổ chức tuyên truyền pháp luật thuế với nhiều hình thức, đa dạng phong phú giúp người nộp thuế dễ tiếp cận, đặc biệt là các Luật sửa đổi bổ sung về thuế Giá trị gia tăng, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Thu nhập doanh nghiệp…
Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế

Nhằm xây dựng một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hướng đến người nộp thuế (NNT), thời gian qua, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của NNT.