VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cục Thuế TP Hải Phòng phấn đấu hoàn thành thu ngân sách nhà nước 35.000 tỷ đồng

Ông Phi Vân Tuấn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế tặng Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho Cục Thuế TP. Hải Phòng

Cục Thuế TP Hải Phòng phấn đấu hoàn thành thu ngân sách nhà nước 35.000 tỷ đồng

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 trong bối cảnh khó khăn, thách thức của dịch bệnh, thiên tai, tuy nhiên, bằng tinh thần quyết tâm, Cục Thuế TP. Hải Phòng đã hoàn thành đạt 106% dự toán Trung ương giao. Đây là nền tàng quan trọng để Cục Thuế vững tin bước vào năm 2021 thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu 35.000 tỷ đồng.

Cục Thuế Hải Phòng hoàn thành hợp nhất các chi cục thuế

Cục Thuế Hải Phòng thu 516 tỷ đồng tiền nợ thuế

Cục Thuế Hải Phòng: Thúc đẩy cải cách hỗ trợ doanh nghiệp

Cục Thuế Hải Phòng: Quyết tâm thu vượt dự toán được giao

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 xuất hiện và bùng phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình kinh tế-xã hội và ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả thu ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, sự phối hợp hỗ trợ của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và cá nhân người nộp thuế, Cục Thuế TP Hải Phòng đã nỗ lực triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp tăng cường thu ngân sách;

Kết quả thu NSNN năm 2020, Cục Thuế Hải Phòng đã vượt xa sự mong đợi, đạt 32.733 tỷ đồng, đạt 106% dự toán Trung ương giao; bằng 99,2% dự toán HĐND Thành phố giao, vượt mục tiêu thu đặt ra tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV và tăng 20,7%so với thực hiện năm 2019; Tổng thu trừ Tiền sử dụng đất đạt 25.510 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả thu ngân sách năm 2020, Hải Phòng đã vươn lên đứng thứ 7 toàn quốc về thu nội địa (năm 2019 đứng thứ 8). Riêng tháng 12/2020 tổng thu nộp NSNN đạt 10.251 tỷ đồng, tăng 133,2% so với tháng 12/2019.

Con số kỷ lục của ngành thuế Hải Phòng, lần đầu tiên số thu của 1 tháng đạt 30% tổng thu của cả năm, càng cho thấy rõ sự gồng sức, phấn đấu không mệt mỏi của cán bộ công chức Cục Thuế thành phố.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hải Phòng đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được giao. Cụ thể, đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra với 2.523 cuộc thanh tra, kiểm tra đạt 103% chỉ tiêu số lượng, bằng 108% so với cùng kỳ.

Trong đó. tăng thu 413 tỷ đồng đạt 92% chỉ tiêu chất lượng, bằng 101% so với cùng kỳ, giảm lỗ 704 tỷ đồng, giảm khấu trừ 58,2 tỷ đồng. Công tác cải cách thủ tục hành chính thuế được đẩy mạnh, ngoài việc kê khai, nộp thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử đã triển khai trước đó;

Năm 2020, Cục Thuế ngành thuế đưa thêm rất nhiều thủ tục hành chính thuế thực hiện qua mạng như: đăng ký thuế, xác nhận thuế điện tử, nộp hồ sơ gia hạn thuế, nộp lệ phí trước bạ điẹn tử, tích hợp 150 thủ tục mức độ 3,4  lên cổng dịch vụ công quốc gia; Đồng thời, trả lời vướng mắc qua hệ thống điện tử đã góp phần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy về giãn cách xã hội trong bối cảnh dịch bệnh covid - 19 diễn ra mà doanh nghiệp, người dân vẫn thực hiện các thủ tục về thuế mọi nơi, mọi lúc, không nhất thiết phải đến cơ quan thuế. 

Tỷ lệ khai thuế và nộp thuế điện tử đạt cao, gần 100%; hoàn thuế điện tử đạt 96,1%. Công tác kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm chú trọng với 100% các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu giao; không có khiếu nại vượt cấp. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực.

Cùng với đó, đã chỉ đạo quyết liệt đôn đốc thu nợ thuế, tổng số nợ đã thu hồi trong năm 2020 là 867,6 tỷ đồng,đạt 101% chỉ tiêu, tăng 6% so với năm 2019; tổng số nợ chỉ chiếm 3,63% trên tổng thu ngân sách, dưới mức quy định. 

Bước sang năm 2021, trước yêu cầu công tác thuế đặt ra rất nặng nề, Cục Thuế TP Hải Phòng xác định và quán triệt 05 nhiệm vụ trọng tâm xuyên xuốt và các nhóm giải pháp tập trung thực hiện. Cụ thể:

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Thành ủy - HĐND - UBND thành phố để chủ động triển khai  đồng bộ các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn;

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu;

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ về thuế, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế;

Đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng cán bộ công chức ngành thuế vững về chuyên môn nghiệp vụ, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới…

Ngay tại Hội nghị, Cục Thuế TP Hải Phòng tiến hành ký giao ước thi đua giữa các đơn vị với Lãnh đạo Cục Thuế, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2021.

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM