Cục Thuế Hải Phòng thu 516 tỷ đồng tiền nợ thuế

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Đại diện Cục Thuế Hải Phòng cho biết, nhờ tích cực triển khai các biện pháp thu hồi nợ, 6 tháng đầu năm, đơn vị thu được 516 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Cục Thuế Hải Phòng rà soát, đối chiếu các khoản nợ thuế với doanh nghiệp, qua đó đôn đốc doanh nghiệp thanh toán các khoản thuế còn nợ đọng vào ngân sách. Ảnh: V.T
Cục Thuế Hải Phòng rà soát, đối chiếu các khoản nợ thuế với doanh nghiệp, qua đó đôn đốc doanh nghiệp thanh toán các khoản thuế còn nợ đọng vào ngân sách. Ảnh: V.T

Trong đó, thu bằng biện pháp đôn đốc đạt 335 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế đạt 80 tỷ đồng; điều chỉnh số nợ thuế 101 tỷ đồng.

Đại diện Cục Thuế Hải Phòng cho biết, ngay từ những ngày đầu năm, đơn vị đã triển khai kịp thời và giao dự toán thu hồi nợ thuế cụ thể tới từng đơn vị, phòng chức năng liên quan nắm bắt và triển khai thực hiện.

Cùng với đó là sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo trên địa bàn thành phố đã có nhiều buổi làm việc với các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn, nhằm làm rõ nguyên nhân, lý do tình hình nợ thuế, từ đó đưa ra các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế vào NSNN.

Chia sẻ về giải pháp thu hồi nợ thuế trong thời gian tới, đại diện Cục Thuế Hải Phòng cho biết, đơn vị đề ra mục tiêu thu đạt 98% các khoản nợ đến 90 ngày và nợ trên 90 ngày thời điểm 31/12/2017 chuyển sang (không bao gồm tiền chậm nộp của các doanh nghiệp đóng tàu, các đơn vị thuộc tập đoàn Vinaline, Vinashin); phấn đấu giảm 100% các khoản nợ phát sinh do sai sót, nhầm lẫn, chờ điều chỉnh, chờ xử lý.