Cục Thuế Hải Phòng hoàn thành hợp nhất các chi cục thuế

PV.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương, Cục Thuế Hải Phòng đã xây dựng đề án và triển khai thực hiện, tính đến thời điểm hiện tại, Cục Thuế TP. Hải Phòng đã hoàn thành 100% chỉ tiêu hợp nhất với 12 chi cục thuế các quận, huyện thành 6 chi cục thuế khu vực, đảm bảo tinh gọn, phát huy hiệu quả công tác quản lý thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, triển khai Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Cục Thuế TP. Hải Phòng đã triển khai xây dựng đề án và thành lập Ban chỉ đạo triển khai và phân công nhiệm vụ cho các Tổ công tác giúp việc theo từng lĩnh vực, phù hợp với chuyên môn được giao.

Để việc sáp nhập các chi cục thuế được thuận lợi, Cục Thuế TP. Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu hợp nhất chi cục thuế cho lãnh đạo và cán bộ các phòng trực thuộc, nhằm chuẩn bị kỹ về điều kiện cơ sở vật chất, kết nối cơ sở hạ tầng cũng như các công tác liên quan đến rà soát dữ liệu. Đồng thời, cử cán bộ của đơn vị trực tiếp hướng dẫn các chi cục thuế hoàn thành tốt công tác này.

Cục Thuế TP. Hải Phòng đã hoàn thành 100% chỉ tiêu hợp nhất 12 Chi cục Thuế các quận, huyện thành 6 Chi cục Thuế khu vực, đảm bảo tinh gọn, phát huy hiệu quả công tác quản lý thuế.

Theo đó, năm 2019 Cục Thuế TP. Hải Phòng đã thực hiện hợp nhất được 8 chi cục thuế, thành 4 chi cục thuế khu vực gồm; Chi cục Thuế quận Đồ Sơn và Chi cục Thuế huyện Kiến Thụy hợp nhất thành Chi cục Thuế khu vực Đồ Sơn – Kiến Thụy; Chi cục Thuế huyện Vĩnh Bảo và Chi cục Thuế huyện Tiên Lãng hợp nhất thành Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Bảo - Tiên Lãng; Chi cục Thuế quận Kiến An và Chi cục Thuế huyện An Lão hợp nhất thành Chi cục Thuế khu vực Kiến An – An Lão; Chi cục Thuế quận Hồng Bàng và Chi cục Thuế huyện An Dương hợp nhất thành Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng – An Dương.

Nhờ có sự chuẩn bị tốt cho công việc này, sau một thời gian đi vào hoạt động, các chi cục thuế vẫn được duy trì ổn định. Cục Thuế TP. Hải Phòng vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể: Năm 2019, tổng thu ngân nội địa của thành phố đạt 27,089 tỷ đồng, tăng 13% so với dự toán trung ương giao và tăng 2% so với dự toán Hội đồng Nhân dânTP Hải Phòng giao. Số thu tại 11 chi cục thuế trực thuộc đều hoàn thành dự toán và tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, các chi cục thuế được hợp nhất  đều hoàn thành vượt dự toán giao và tăng cao so với cùng kỳ. Kết quả trên đã đánh giá sự thành công của việc hợp nhất chi cục thuế khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Tính đến ngày 26/2/2020, Cục Thuế TP. Hải Phòng tiếp tục hợp nhất đợt 2 với 4 chi cục thuế các quận thành 2 chi cục thuế khu vực là: Chi cục Thuế quận Lê Chân và Chi cục thuế quận Dương Kinh thành Chi cục Thuế khu vực Lê Chân - Dương Kinh; Chi cục Thuế quận Ngô Quyền và Chi cục Thuế quận Hải An thành Chi cục Thuế khu vực Ngô Quyền - Hải An.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Cục Thuế TP. Hải Phòng đã hoàn thành 100% chỉ tiêu hợp nhất với 12 chi cục thuế các quận, huyện thành 6 chi cục thuế khu vực. Việc thực hiện việc hợp nhất sẽ giúp cho ngành Thuế TP. Hải Phòng giảm được 6 chi cục thuế và 30 đội thuế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế.