VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Đẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng, tăng tính cạnh tranh, công khai, minh bạch

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngành Dự trữ Nhà nước: 

Đẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng, tăng tính cạnh tranh, công khai, minh bạch

Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, việc tổ chức đấu thầu qua mạng góp phần làm giảm thủ tục hành chính và chi phí dự thầu cho nhà thầu; tăng cường tính cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước luôn thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Tạo nền tảng phát triển vững bền

Tổng cục Dự trữ Nhà nước tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

Ðấu thầu qua mạng tạo sự bình đẳng giữa các nhà thầu

Thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các quy định hiện hành, năm 2020, hoạt động đấu thầu nói chung và đấu thầu qua mạng của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) nói riêng đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, các hoạt động đấu thầu qua mạng năm 2020 được  Tổng cục DTNN tổ chức công khai, minh bạch. Nhờ đó, Tổng cục DTNN đã lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm, thực hiện các gói thầu đảm bảo tiến độ và chất lượng, tiết kiệm.

Trên thực tế, phần lớn các gói thầu có giá trị cao đều được tổ chức đấu thầu rộng rãi, thể hiện tính cạnh tranh, minh bạch, tạo sự bình đẳng giữa các nhà thầu, qua đó khuyến khích các nhà thầu có năng lực, có kinh nghiệm tham gia dự thầu. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục DTNN, công tác đấu thầu qua mạng của Tổng cục đã đạt được kết quả khả quan.

Cụ thể, năm 2020, đã có 147/187 gói thầu qua mạng đã thực hiện đấu thầu qua mạng (các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, hạn chế và chào hàng cạnh tranh) đạt tỷ lệ 78,6% về số lượng các gói thầu; đạt 41,4% về giá trị các gói thầu.

Kết quả trên cho thấy, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng của Tổng cục DTNN theo lộ trình quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư và tại Quyết định số 1706/QĐ-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đảm bảo tổng số lượng các gói thầu tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị các gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh. Thông qua hình thức đấu thầu qua mạng năng lực, kinh nghiệm các nhà thầu trúng thầu đều được đảm bảo.

Thực tế cho thấy, tỷ lệ về số lượng các gói thầu qua mạng, tổng giá trị các gói thầu qua mạng của Tổng cục DTNN đã thực hiện được lớn hơn quy định tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT và Quyết định số 1706/QĐ-BTC.

Từ những lợi ích của đấu thầu qua mạng, nhằm nâng cao năng lực của cán bộ công chức trực tiếp thực hiện công tác đấu thầu, định kỳ Tổng cục DTNN đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn, cập nhật văn bản pháp luật về đấu thầu đến các cán bộ công chức; tổ chức các buổi hội thảo chuyên môn về công tác đấu thầu. Nhờ đó, năng lực, kinh nghiệm cán bộ công chức tham gia công tác đấu thầu của Tổng cục Dự trữ ngày càng tiến bộ, đáp ứng theo yêu cầu, nhiệm vụ được phân công. Bên cạnh đó, lãnh đạo Tổng cục DTNN phụ trách công tác đấu thầu trong phạm vi quản lý của Tổng cục theo quy định đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác này.

Ðẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng

Trên thực tế, việc mua vật tư, thiết bị DTQG trong năm qua được chuyển đổi từ đấu thầu truyền thống (hồ sơ mời thầu bằng giấy) sang đấu thầu qua mạng đã bảo đảm tăng cường tính minh bạch, góp phần tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp cung cấp, tiết kiệm thời gian và chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu, hạn chế tình trạng phải gia hạn thời điểm đóng thầu so với trước đây; đồng thời, hạn chế khiếu nại, kiến nghị của các nhà thầu.

Để các nhà thầu dễ dàng tiếp cận với hình thức đấu thầu qua mạng, Tổng cục DTNN đã đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp và văn bản hướng dẫn cụ thể các nhà thầu, nâng cao nhận thức của các nhà thầu về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia đấu thầu qua mạng.

Công tác đấu thầu qua mạng tại Tổng cục DTNN đã mang lại những hiệu quả, chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường minh bạch, giảm thiểu tiêu cực trong công tác đấu thầu. Hiện nay, việc tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư, thiết bị DTQG đều được đấu thầu qua mạng. Qua đó, đã giảm thủ tục hành chính và chi phí dự thầu cho nhà thầu; tăng cường tính cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Trong các khâu như: lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của hàng hóa. Đặc biệt, các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng DTQG, yêu cầu về giao, nhận, bảo quản được quy định cụ thể trong các hồ sơ mời thầu; các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu về chất lượng được quy định rất cụ thể cho từng mặt hàng và công bố công khai tại các thông tư của Bộ Tài chính.

Hình thức đấu thầu qua mạng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu cung cấp hàng DTQG; đồng thời, bảo đảm chất lượng hàng DTQG trong quá trình đấu thầu mua sắm và nhập kho DTQG. Ngoài tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm bớt nhân lực phát hành hồ sơ mời thầu, đấu thầu qua mạng còn có nhiều ưu điểm như nâng cao tính bảo mật, dễ giám sát, giảm tiêu cực trong đấu thầu...

Năm 2021, Tổng cục DTNN tiếp tục tăng cường rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định, cơ chế chính sách để tăng cường công tác quản lý về DTQG, trong đó có cả việc hoàn thiện những quy định về đấu thầu; Lập kế hoạch trang bị thiết bị, kỹ thuật cơ sở hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị để đảm bảo đủ điều kiện vận hành đấu thầu qua mạng được tốt hơn.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho các cán bộ, công chức của các đơn vị thuộc Tổng cục DTNN. Định kỳ tổ chức tập huấn, hướng dẫn, cập nhật văn bản pháp luật ban hành đến các cán bộ công chức. Tổ chức các buổi hội thảo chuyên môn đối với cán bộ công chức trực tiếp thực hiện công tác đấu thầu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM